Nemokama linija 8 800 50005 (I-V 9:00-18:00)
Nemokama linija 8 800 50005 (I-V 9:00-18:00)
PIRKTI INTERNETU
Apie mus Vaistinės Naujienos ir patarimai Lojalumo programa Leidinys Skiepai Tyrimai Grožio programa Karjera Olvel
Titulinis Naujienos ir patarimai „Dabar lojalumo kortelė - Jūsų loterijos bilietas"...

„Dabar lojalumo kortelė - Jūsų loterijos bilietas" loterijos taisyklės

2017 01 03
Korteles20170103

1. LOTERIJOS ORGANIZAVIMAS IR KOORDINAVIMAS:

1.1.Loterijos organizatorius ir koordinatorius EVRC, UAB, įmonės kodas 302563598, adresas Ozo g. 25, Vilnius, LT-07150 (toliau – Organizatorius) organizuoja loteriją (toliau – Loterija), kuri yra vykdoma pagal šias taisykles (toliau – Taisyklės).

 

2. LOTERIJA

2.1.  Loterija vyksta nuo 2017 m. sausio 4 d. iki 2017 m. sausio 31 d. (imtinai).

2.2. Loterijoje dalyvauja visi pirkėjai, kurie Loterijos vykdymo laikotarpiu apsiperka bet kurioje EUROVAISTINĖJE su lojalumo kortele.

2.3.  Kliento vardu išduota lojalumo kortelė atitinka Loterijos bilietą.

2.4.  Loterijos dalyviai privalo turėti lojalumo kortelę, kuri privalo būti pateikta atsiimant laimėtus Loterijos prizus.

 

3. LOTERIJOS DALYVIAI

3.1.Loterijos dalyvis – bet kuris asmuo apsipirkęs EUROVAISTINĖS vaistinėje su lojalumo kortele dalyvauja Loterijoje šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

3.2.Loterijoje turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, išskyrus Organizatoriaus ir UAB EUROVAISTINĖ darbuotojus ir jų šeimų narius.

 

4. REGISTRACIJA

4.1.  Asmenys, norintys dalyvauti Loterijoje, papildomai registruotis neprivalo.

 

5. PRIZAI

5.1.Prizai – 270 vnt. 10 EURŲ EUROVAISTINĖS dovanų čekių (toliau – Prizai).

 

6. LOTERIJOS LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS

6.1.  Loterijos laimėtojai bus nustatyti atsitiktine tvarka, ne vėliau kaip 2017 m. vasario 3 d.

6.2.  Loterijos dalyvis Loterijos laikotarpiu gali laimėti tik vieną EUROVAISTINĖS dovanų čekį.

6.3.  Loterijos laimėtojus nustatys Organizatoriaus atsakingas darbuotojas, naudodamas programinę įrangą.

 

7. LAIMĖTOJŲ INFORMAVIMAS BEI PRIZŲ ATSIĖMIMAS

7.1.  Kiekvienas Loterijos laimėtojas apie laimėtą prizą bus informuojamas asmeniškai, lojalumo kortelės išdavimo metu užpildytoje anketoje nurodytu telefono numeriu.

7.2. Prizų laimėtojai turi atsiimti EUROVAISTINĖS dovanų kuponą per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų EUROVAISTINĖS filiale, nurodytame trumpojoje žinutėje, kuria buvo informuojama apie laimėjimą.

7.3.  Asmenys, neatsiėmę Prizų per 7.2 punkte nurodytą terminą, netenka teisės reikalauti Prizo ar teisės reikalauti atlyginti kokius nors nuostolius, įskaitant nuostolius, susijusius su Prizo netekimu ir/ar dalyvavimu Loterijoje.

7.4.  Atsiimant prizą, Loterijos laimėtojas privalo pateikti laimėjusią lojalumo kortelę. Nepateikus lojalumo kortelės, renkamas kitas Loterijos laimėtojas.

7.5.  Prizai nekeičiami į kitus prizus ar grynuosius pinigus.

 

8. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

8.1.  Asmens duomenis tvarko Organizatorius ir / arba jo įgaliotas asmuo.

 

9. ATSAKOMYBĖ

9.1.   Organizatorius jokiomis aplinkybėmis nėra ir nebus atsakingas už bet kokius Loterijos dalyvių nuostolius (žalą), susijusius su dalyvavimu Loterijoje, įskaitant Loterijos prekių įsigijimą.

9.2.   Loterijos rengėjai neatsako už Loterijos dalyvių pašalinimą ir Loterijos prizų neišdavimą, jei Loterijos dalyvis nesilaiko šių Taisyklių, jo pateikta informacija yra neteisinga/ netiksli arba su juo nepavyksta susisiekti dėl nuo Organizatoriaus nepriklausančių priežasčių.

9.3.   Organizatorius neatsako už nuostolius, susijusius su Loterijos panaikinimu ar Loterijos vykdymo termino pakeitimu. Organizatorius taip pat neatsako ir neatlygina nuostolių, susijusių su Prizų atsiėmimo tvarkos pakeitimu.

 

10. KITOS SĄLYGOS

10.1. Organizatorius turi teisę vienašališkai be išankstinio perspėjimo keisti Prizų atsiėmimo tvarką. Apie Prizų atsiėmimo tvarkos pakeitimą Organizatorius privalo viešai paskelbti tinklapyje www.eurovaistine.lt.

10.2. Organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti Loteriją bet kuriuo metu, jeigu įvyktų esminis šių Taisyklių pažeidimas ir/ar piktnaudžiavimas jomis arba jeigu atsirastų nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės. Apie Loterijos nutraukimą Organizatorius privalo paskelbti tinklalapyje www.eurovaistine.lt.