Nemokama linija 8 800 50005 (I-V 9:00-18:00)
Nemokama linija 8 800 50005 (I-V 9:00-18:00)
PIRKTI INTERNETU
Titulinis Lojalumo programa UAB EUROVAISTINĖ LOJALUMO PROGRAMOS PRIVATUMO PRAN...

UAB EUROVAISTINĖ LOJALUMO PROGRAMOS PRIVATUMO PRANEŠIMAS

Mes gerbiame Jūsų privatumą, o Jūsų asmens duomenų saugumas yra mūsų prioritetas. Mes imamės priemonių užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys visada būtų saugūs, o duomenų tvarkymo veiksmai atitiktų duomenų apsaugos teisės aktų ir mūsų vidaus politikų reikalavimus. Sutikdami dalyvauti UAB EUROVAISTINĖ lojalumo programoje, Jūs patikite UAB EUROVAISTINĖ (toliau – Bendrovė arba mes) savo duomenis ir suteikiate mums teisę juos tvarkyti šiame Privatumo pranešime (toliau – Pranešimas) ir Bendrovės lojalumo programos (toliau – Programa, arba EUROVAISTINĖS Lojalumo programa) taisyklėse (toliau – Taisyklės) numatytoms sąlygomis ir tikslais.

Atsižvelgiant į tai, kad mūsų EUROVAISTINĖS Lojalumo programa bei su tuo susijęs duomenų tvarkymas yra paremti Jūsų sutikimu, Jums nesutinkant su Taisyklėmis, šiuo Pranešimu ar kuria nors jų dalimi, deja, bet Jūs negalėsite dalyvauti mūsų siūlomoje EUROVAISTINĖS Lojalumo programoje.

Perskaitę šį Pranešimą Jūs sužinosite, kokius Jūsų duomenis mes renkame ir tvarkome, kokiems tikslams juos naudojame, kiek laiko ir kur juos saugome ir pan. Ši informacija yra labai svarbi, todėl tikimės, kad su ja atidžiai susipažinsite.

Svarbu informuoti, kad tiek šis Pranešimas, tiek ir Taisyklės gali būti mūsų keičiami, atnaujinami, todėl mes patariame Jums juos kartas nuo karto perskaityti, susipažinti su naujausia dokumentų versija.

Aktualią Pranešimo ir Taisyklių versiją visuomet rasite mūsų internetiniame puslapyje www.apie-eurovaistine.lt.

Pranešime naudojamos sąvokos:

Asmens duomenys - tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį, taip pat bet kokia informacija apie asmenį, kuris jau yra identifikuotas.

EUROVAISTINĖS kortelė – EUROVAISTINĖS kortelė arba SENJORO kortelė, išduodama Bendrovės klientams Taisyklėse numatyta tvarka.

Kitos sąvokos atitinka Taisyklėse naudojamas sąvokas.

Bendrovė renka ir tvarko šiame Pranešime išvardintus Jūsų asmens duomenis šiais teisiniais pagrindais:

-        Jūsų sutikimas[1] dalyvauti EUROVAISTINĖS lojalumo programoje Taisyklėse ir Pranešime numatytomis sąlygomis;

-        Mūsų teisėtas interesas;

-        Teisinės prievolės, kylančios ir taikomos Bendrovei, vykdymas.

Mes laikomės asmens duomenų mažinimo principo.

Taikomų teisės aktų numatyta apimtimi ir sąlygomis tų pačių Jūsų asmens duomenų tvarkymui gali būti taikomas vienas ar keli aukščiau nurodyti teisiniai pagrindai.

EUROVAISTINĖS Lojalumo programa apima ir EUROVAISTINĖS kortelės naudojimą mūsų elektroninėje parduotuvėje Eurovaistinė internete ir kitose mūsų platformose, todėl prašome perskaityti ir elektroninės parduotuvės Eurovaistinė internete taisykles bei privatumo pranešimą, kuriame nurodyta, kokie Jūsų asmens duomenys renkami ir tvarkomi Jums užsisakant prekes elektroninėje parduotuvėje Eurovaistinė internete.  

1. Kokius Jūsų duomenis tvarkome ir kokiems tikslams?

1.1. Registracija

Registracija EUROVAISTINĖS lojalumo programoje

Registruodamiesi dalyvauti Programoje ir sutikdami su Taisyklėmis bei šiuo Pranešimu, Jūs pateikiate mums žemiau nurodytus registracijos duomenis. Tam tikrų duomenų pateikimas yra būtinas ir nepateikus jų, Jūs negalėsite dalyvauti Programoje.

EUROVAISTINĖS Lojalumo programos registracijos duomenys (toliau – registracijos duomenys):

Duomenys

Jūsų EUROVAISTINĖS kortelės numeris, Jūsų vardas, pavardė, gimimo data, lytis*, el. pašto adresas ir (ar) telefono numeris*, adresas, miestas/gyvenvietė*, pensininko pažymėjimo serija ir numeris (jeigu taikoma), informacija apie tai, kad turite vaikų, kiek vaikų turite, jų gimimo metai (jei taikoma)*.

Visi asmens duomenys, išskyrus pažymėtus „*“, yra privalomi tam, kad galėtume užtikrinti Jūsų dalyvavimą EUROVAISTINĖS Lojalumo programoje, Programos privalumų Jums teikimą ir Jūsų teisių įgyvendinimą. Nepateikus šių duomenų, negalėsite dalyvauti Programoje.

Tvarkymo teisinis pagrindas

Jūsų sutikimas dalyvauti EUROVAISTINĖS Lojalumo programoje Taisyklėse ir Pranešime nustatytomis sąlygomis.

Tvarkymo terminas

Visą laikotarpį, kol Jūs dalyvaujate EUROVAISTINĖS Lojalumo programoje (papildomai žr. Pranešimo 8 punktą). Jūsų suteiktą sutikimą mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį teisės aktų nustatytais atvejais, pavyzdžiui, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų.

Kaip ir kokiais tikslais mes naudojame Jūsų registracijos duomenis?

Pagal Jūsų registracijos duomenis mes užtikriname Jūsų dalyvavimą EUROVAISTINĖS Lojalumo programoje, Programos privalumų, informacijos Jums teikimą ir Jūsų teisių įgyvendinimą Taisyklėse ir (ar) šiame Pranešime nustatytomis sąlygomis.

Pagal Jūsų pateiktus registracijos duomenis mes taip pat Jus atpažįstame kaip atitinkamos EUROVAISTINĖS kortelės turėtoją, kai, pvz., Jūs keičiate kortelę, norite atnaujinti ar pakeisti savo duomenis, kreipiatės į mus dėl su asmens duomenų tvarkymu susijusių teisių įgyvendinimo ir kt.

Jūsų registracijos formoje pateiktus kontaktinius duomenis (elektroninį paštą, telefono numerį, adresą) mes taip pat naudojame bendravimo su Jumis tikslais, įskaitant ir atsakydami į Jūsų užklausas, pastabas, teikdami Jums svarbią informaciją apie EUROVAISTINĖS Lojalumo programą, jos Taisyklių ir (ar) šio Pranešimo pasikeitimus, susisiekdami su Jumis, jei pamiršote savo pirkinius, piniginę arba aptikote nesklandumų, susijusių su įvykdytais pirkimais, pranešdami apie laimėjimus vykdomuose žaidimuose ir akcijose, ir pan. Jeigu žaidimo organizavimo, laimėtojo paskelbimo ar prizo perdavimo tikslu mums bus reikalingi papildomi Jūsų asmens duomenys arba mes norėsime perduoti Jūsų duomenis trečiajam asmeniui (pvz.: žaidimą organizuojančiam tiekėjui), mes būtinai su Jums iš anksto susisieksime ir visus tokius veiksmus suderinsime su Jumis.

Labai svarbu tai, kad Jūsų pateikiami registracijos duomenys būtų tikslūs ir teisingi. Jeigu Jūs nurodysite neteisingus (netikrus) duomenis, juos pamiršite arba neatnaujinsite pasikeitusių duomenų, mums gali būti sunku užtikrinti, kad Jūs galėtumėte naudotis visais Programos privalumais, taip pat gali kilti nesklandumų Jums suteikiant paslaugas arba įgyvendinant Jūsų teises, o tam tikrais atvejais mes galime būti priversti blokuoti Jūsų EUROVAISTINĖS kortelę ir nutraukti Jūsų dalyvavimą EUROVAISTINĖS Lojalumo programoje (pvz., mums gali prireikti gauti ar atnaujinti Programai vykdyti būtinus Jūsų sutikimus, o mes Jūsų negalėsime atpažinti kaip atitinkamos EUROVAISTINĖS kortelės turėtojo).

Informaciją apie tai, kaip atnaujinti pasikeitusius registracijos duomenis, rasite šio Pranešimo 5.2 skyriuje.

Bendrovė neturės galimybės patikrinti Jūsų pateikiamų duomenų teisingumo ir atitikimo tikrovei. Priimdami Jūsų registracijos anketą, mes laikysime, kad Jūsų duomenys yra tikslūs ir teisingi, o visi Jūsų sutikimai yra pateikti Jūsų laisva valia, susipažinus su šiuo Pranešimu ir Taisyklėmis.

1.2. Programos administravimas ir EUROVAISTINĖS lojalumo programos privalumų teikimas

Administruodami EUROVAISTINĖS Lojalumo programą ir teikdami Jums Programos privalumus – dalyvavimą akcijose, žaidimuose, nuolaidas ir kt. – mes tvarkome ne tik Jūsų registracijos duomenis, bet ir duomenis apie Jūsų pirkimo operacijas (įskaitant informaciją apie įsigytus vaistinius preparatus), užregistruotas naudojant EUROVAISTINĖS lojalumo kortelę tiek mūsų vaistinėse, tiek ir mūsų elektroninėje parduotuvėje Eurovaistinė internete ar kitose mūsų prekybos vietose ir platformose (toliau – pirkimo duomenys). Jūsų pirkimo duomenis mes taip pat galime panaudoti Jūsų interesais ištaisydami savo veiklos arba Programos klaidas.

EUROVAISTINĖS Lojalumo programos administravimo tikslais, Jūsų EUROVAISTINĖS kortelės numerį ir informaciją, kad ji aktyvi, mes galime perduoti Lojalumo programos partneriams, bei, atitinkamai, mes galime gauti informaciją iš šių partnerių apie Jūsų pasinaudojimą EUROVAISTINĖS kortele.

Programos privalumų teikimo bei Programos administravimo tikslu tvarkomi Jūsų duomenys:

Duomenys

Jūsų registracijos duomenys, vaistinės adresas (arba, jeigu pirkta Eurovaistinėje internete, tokio pirkimo duomenys), pirkimo data ir laikas, prekių pavadinimai (įskaitant informaciją apie įsigytus vaistinius preparatus), kiekiai, bendra pirkinių kaina (po visų suteiktų nuolaidų), su EUROVAISTINĖS kortele suteiktų nuolaidų suma, atsiskaitymo būdas, kasos numeris, informacija, kad EUROVAISTINĖS kortelė yra aktyvi, informacija apie pasinaudojimą EUROVAISTINĖS kortele.

Tvarkymo teisinis pagrindas

Jūsų sutikimas dalyvauti EUROVAISTINĖS Lojalumo programoje Taisyklėse ir Pranešime nustatytomis sąlygomis.

Tvarkymo terminas

Iki 5 (penkerių) metų nuo pirkimo operacijos atlikimo dienos, bet ne ilgiau, nei Jūs dalyvaujate EUROVAISTINĖS Lojalumo programoje (papildomai žr. Pranešimo 8 punktą).

Jūsų registracijos duomenis mes tvarkome Pranešimo 1.1 punkte nurodytą laikotarpį.

Jūsų pateiktą sutikimą, taip pat kitus asmens duomenis, mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį teisės aktų leistinais atvejais, pavyzdžiui, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų.

Kaip mes naudojame Jūsų pirkimo duomenis?

Pirkimo duomenis mes saugome iki 5 (penkerių) metų nuo pirkimo operacijos atlikimo dienos, o terminui pasibaigus – juos sunaikiname ir/arba patikimai nuasmeniname, t.y. negrįžtamai atsiejame nuo Jus individualizuojančios informacijos.

Jeigu Jūsų dalyvavimas EUROVAISTINĖS Lojalumo programoje yra nutraukiamas anksčiau, negu baigiasi aukščiau nurodytas pirkimo duomenų saugojimo terminas (įskaitant dėl Eurovaistinės kortelės užblokavimo Pranešimo 8 punkte nurodytais atvejais), mes Jūsų registracijos duomenis ir Jūsų pirkimo duomenis sunaikiname arba negrįžtamai ir patikimai nuasmeniname.

Jeigu Jūs prarandate Jums išduotą EUROVAISTINĖS kortelę, ją užblokuojate arba keičiate jai susidėvėjus, Jūs turite galimybę apjungti senosios ir naujosios kortelės duomenis kreipęsi elektroniniu paštu info@eurovaistine.lt. Sėkmingo apjungimo atveju Jūsų senosios EUROVAISTINĖS kortelės pirkimo duomenys yra sugretinami su naujosios EUROVAISTINĖS kortelės pirkimo duomenimis, o Jūsų pirkimo duomenų istorija tvarkoma toliau, laikantis ne ilgesnio nei 5 (penkerių) metų tvarkymo termino.

Duomenų analizė administruojant Programą ir teikiant jos privalumus

Administruodami Programą ir siekdami Taisyklėse ir Pranešime nustatytų tikslų, mes galime naudoti automatizuotą asmens duomenų (įskaitant Jūsų pirkimo duomenų) analizę. Mes galime grupuoti ir analizuoti Jūsų duomenis pagal Jūsų pirktas prekes, lankomas parduotuves ir (arba) atsižvelgdami į kitus Jums būdingus požymius (pvz. lytį, gimimo datą, vardą, gyvenamąją vietovę ar kt.).

Pavyzdžiui, Jūsų pirkimo duomenų analizę mes galime atlikti Jūsų interesais ištaisydami savo veiklos klaidas. Pastebėję, kad dėl suklydimo mūsų pirkėjams buvo pritaikyta neteisinga prekės kaina ar nepritaikyta nuolaida, pagal pirkimo duomenis mes galime identifikuoti tokias prekes įsigijusius pirkėjus (EUROVAISTINĖS kortelės turėtojus) ir ištaisyti savo klaidą (kompensuoti kainos skirtumą ir pan.). Šiuos veiksmus mes galime atlikti ir siekdami suteikti papildomų privalumų tam tikrų kategorijų pirkėjams: varduvininkams, švenčiantiems gimtadienius, paskyros turėtojams, tam tikrų prekių pirkėjams, perkantiems konkrečiose Bendrovės prekybos vietose ir pan.

Svarbu pažymėti, kad mūsų atliekami analizės veiksmai neturi Jums jokio teisinio ar panašaus reikšmingo poveikio.

Jums svarbią informaciją apie EUROVAISTINĖS Lojalumo programą, jos Taisyklių ir (ar) šio Pranešimo pasikeitimus, taip pat informaciją apie vykstančias akcijas, nuolaidas ir žaidimus mes galime teikti kasos kvituose.

Jums nesutinkant su šiais veiksmais mums siekiant Programos tikslų, deja, bet Jūs negalėsite būti Programos dalyviu. 

1.3. Jūsų EUROVAISTINĖS paskyros administravimas

Jeigu Jūs esate EUROVAISTINĖS paskyros vartotojas, mes tvarkome Jūsų duomenis tam, kad galėtume prižiūrėti ir administruoti Jūsų EUROVAISTINĖS paskyrą, įskaitant paskyroje teikti Jums svarbią informaciją apie EUROVAISTINĖS Lojalumo programą, jos Taisyklių ir (ar) šio Pranešimo pasikeitimus, taip pat informaciją apie Programos privalumus (vykstančias akcijas, nuolaidas, žaidimus ir pan.).

Be žemiau nurodytų duomenų mes negalėsime užtikrinti ir palaikyti EUROVAISTINĖS paskyros administravimo.

EUROVAISTINĖS paskyros administravimo tikslu tvarkomi Jūsų duomenys:

Duomenys

Registracijos duomenys, prisijungimo prie paskyros duomenys, veiksmai EUROVAISTINĖS paskyroje, įskaitant techninius naršymo duomenis (IP adresas, prisijungimo bei naršymo techninė informacija). Plačiau žr. Eurovaistinės privatumo politiką, Slapukų politiką

Tvarkymo teisinis pagrindas

Jūsų sutikimas dalyvauti EUROVAISTINĖS Lojalumo programoje ir sutikimas naudotis EUROVAISTINĖS paskyra Taisyklėse nustatytomis sąlygomis.

Tvarkymo terminas

Visą laikotarpį, kol Jūs esate EUROVAISTINĖS paskyros vartotoju ir dalyvaujate EUROVAISTINĖS Lojalumo programoje (papildomai žr. Pranešimo 8 punktą). Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

Jūsų sutikimą naudotis EUROVAISTINĖS paskyra mes laikome gautu, kai Jūs atliekate Taisyklėse numatytus EUROVAISTINĖS paskyrai susikurti reikalingus veiksmus ir patvirtinate registraciją.

Jūs bet kada galite nesutikti dėl informacijos paskyroje teikimo, bet tokiu atveju, deja, Jūs nebegalėsite naudotis paskyra. Tačiau Jūsų nesutikimas nesutrukdys Jums dalyvauti EUROVAISTINĖS Lojalumo programoje ir naudotis kitais jos privalumais. Apie savo prieštaravimą prašome mus informuoti el. paštu: dpo@ev.lt

1.4. Tiesioginės rinkodaros pasiūlymų ir informacijos teikimas

Jeigu pildydami EUROVAISTINĖS Lojalumo programos dalyvio registracijos anketą Jūs sutikote gauti EUROVAISTINĖS tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, teikdami Jums tokius pasiūlymus ir informaciją, pvz., mūsų naujienlaiškius, informaciją apie mūsų, įskaitant mūsų elektroninės parduotuvės Eurovaistinė internete, ir mūsų partnerių teikiamus pasiūlymus, nuolaidas, akcijas, išpardavimus, teiraudamiesi Jūsų nuomonės apie teikiamas paslaugas ir produktus, suteikdami informaciją apie prekybos vietų darbo laiką ir kt.

Programos pasiūlymus ir informaciją mes teikiame Jūsų paskyroje (žr. Pranešimo 1.3 punkte), o taip pat Jūsų pasirinktais būdais: el. paštu, SMS žinutėmis, socialiniuose tinkluose ar kt.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad jeigu pageidausite gauti pasiūlymus per socialinius tinklus, socialinio tinklo administratoriui ar platformos operatoriui (pvz., Facebook) mes pateiksime Jūsų kontaktinius duomenis (tel. numerį ir (arba) el. pašto adresą), kad pastarasis galėtų Jus identifikuoti socialiniame tinkle ir socialinio tinklo kanalu pateikti Jums mūsų pasiūlymus.

Jeigu registracijos anketoje Jūs išreiškėte pageidavimą gauti mūsų pasiūlymus visai šeimai (nurodydami vaikų gimimo metus) (jei toks pasirinkimas numatytas), mes Jūsų nurodytais kanalais ir paskyroje teiksime pasiūlymus ir informaciją apie vaikams skirtas prekes.

Tiesioginės rinkodaros pasiūlymų ir informacijos teikimo tikslu tvarkomi duomenys:

Duomenys

Jūsų EUROVAISTINĖS kortelės numeris, Jūsų vardas, pavardė, gimimo data, el. pašto adresas ir (ar) telefono numeris, informacija apie tai, kad esate socialinio tinklo vartotojas (jeigu pasirinkote gauti pasiūlymus per socialinius tinklus), informacija apie tai, kad turite vaikų, kiek vaikų turite, jų gimimo metai (jei taikoma).

Tvarkymo teisinis pagrindas

Jūsų sutikimas[2] gauti Programos pasiūlymus ir informaciją

Tvarkymo terminas

Kol galioja Jūsų sutikimas gauti Programos pasiūlymus ir informaciją, bet ne ilgiau, nei Jūs dalyvaujate EUROVAISTINĖS lojalumo programoje (papildomai žr. Pranešimo 8 punktą). Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

Jūs galite bet kuriuo metu nesutikti gauti Tiesioginės rinkodaros pasiūlymų ir informacijos, bet kada jos atsisakyti arba keisti Jūsų pasirinktus pranešimų gavimo būdus (kanalus). Jūsų atsisakymas ar nesutikimas nesutrukdys Jums dalyvauti EUROVAISTINĖS Lojalumo programoje ir naudotis kitais jos privalumais.

Jums nesutikus gauti EUROVAISTINĖS lojalumo programos pasiūlymus ir informaciją, Jūs savo paskyroje vis tiek turėsite galimybę matyti informaciją apie vykstančias akcijas, nuolaidas ir naujienas, taip pat pasiūlymus ir akcijas (plačiau Žr. Pranešimo 1.3 skyrių).

Duomenų profiliavimas teikiant asmeninius pasiūlymus

Jeigu pildydami EUROVAISTINĖS Lojalumo programos dalyvio registracijos anketą Jūs pasirinkote gauti ir asmeninius pasiūlymus bei pateikėte sutikimą[3] profiliavimui šiuo tikslu, mes, siekdami kuo geriau Jus pažinti, šiuo tikslu tvarkysime ne tik EUROVAISTINĖS programos dalyvio registracijos duomenis, bet papildomai analizuosime ir naudosime Jūsų pirkimo duomenų istoriją.

Asmeninių pasiūlymų teikimo tikslu tvarkomi asmens duomenys:

Duomenų kategorijos

Jūsų EUROVAISTINĖS kortelės numeris, Jūsų vardas, pavardė, gimimo data, lytis, gyvenamoji vietovė, el. pašto adresas ir (ar) telefono numeris, informacija apie tai, kad esate socialinio tinklo vartotojas (jeigu pasirinkote gauti pasiūlymus per socialinius tinklus), informacija apie tai, kad turite vaikų, kiek vaikų turite, jų gimimo metai (jei taikoma), pirkimų duomenys (įskaitant vaistinę (įskaitant elektroninę parduotuvę Eurovaistinė internete), pirkimo datą ir laiką, prekių pavadinimus, kiekius, bendrą pirkinių kainą), Jums pateiktų asmeninių pasiūlymų istorija ir informacija apie pasinaudojimą jais.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Jūsų sutikimas, kad Jūsų duomenys būtų profiliuojami teikiant Jums asmeninius Programos pasiūlymus.

Duomenų tvarkymo terminas

Kol galioja Jūsų sutikimas dėl duomenų profiliavimo teikiant Jums asmeninius Programos pasiūlymus, bet ne ilgiau nei Jūs dalyvaujate EUROVAISTINĖS Lojalumo programoje (papildomai žr. Pranešimo 8 punktą). Jūsų suteiktą sutikimą mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų.

Jums sutikus, kad Jūsų duomenys būtų profiliuojami teikiant Jums asmeninius Programos pasiūlymus, mes įgyjame galimybę Jus pažinti, pritaikyti pasiūlymus pagal Jūsų poreikius ir teikti kitus specialiai Jums skirtus privalumus. Šiems tikslams mes naudojame automatizuotą duomenų analizę ir sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą. Mes grupuojame ir analizuojame Jūsų registracijos ir (arba) pirkimo duomenis bei, atsižvelgdami į Jūsų apsipirkimo įpročius ir (arba) kitus požymius (pvz.: lytį, gyvenamąją vietovę, konkrečias pirkimo operacijas ar kt.), teikiame Jums aktualius, įdomius ir naudingus mūsų ir mūsų partnerių pasiūlymus bei kitą informaciją.

Pavyzdžiui, atsižvelgiant į Jūsų ar Jūsų pateiktą Jūsų vaiko gimimo metus, mes galime pateikti Jums specialius pasiūlymus Jūsų ar Jūsų vaiko gimtadienio proga. Uždarius vaistinę, kurioje Jūs dažniausiai lankydavotės, galime suteikti Jums įprastas naudas kitose, Jums artimiausiose EUROVAISTINĖ vaistinėse. Atsižvelgdami į Jūsų pirkimo istoriją ir pirkimo įpročius, mes galime suteikti nuolaidas Jūsų mėgstamų kategorijų prekėms, informuoti Jus apie asortimento naujienas ir kt.

Jeigu registracijos anketoje Jūs išreiškėte pageidavimą gauti mūsų pasiūlymus visai šeimai (nurodydami vaikų gimimo metus) (jei toks pasirinkimas numatytas), mes Jūsų nurodytas kanalais ir paskyroje teiksime pritaikytus pasiūlymus ir informaciją apie vaikams skirtas prekes.

Svarbu pažymėti, kad mūsų atliekami veiksmai neturi Jums jokio teisinio ar panašaus reikšmingo poveikio.

Asmeninius pasiūlymus mes teikiame paskyroje ir Jūsų pasirinktais būdais: el. paštu, SMS žinutėmis, socialiniuose tinkluose ar kt.

Jei nenorite, kad Jūsų duomenys būtų profiliuojami Jums teikiant asmeninius pasiūlymus, Jūs galite nesuteikti mums tokio sutikimo arba bet kada jį atšaukti. Tokiu atveju Jūs toliau dalyvausite EUROVAISTINĖS Lojalumo programoje, tačiau mes nebegalėsime teikti Jums naudingų asmeninių pasiūlymų

1.5. Statistika ir rinkos  tyrimai

EUROVAISTINĖS Lojalumo programa sukurta siekiant suteikti naudą ir papildomą vertę tiek Jums, tiek ir mūsų verslui. Mes nuolat dedame visas pastangas, kad mūsų vaistinės, asortimentas, taikomos akcijos ir nuolaidos kuo labiau atitiktų mūsų pirkėjų poreikius.

Statistikos, rinkos tyrimų tikslu tvarkomi duomenys:

Duomenys

Gimimo metai, lytis, gyvenamoji vietovė, pirkimo duomenys (įskaitant parduotuvę (mūsų elektroninę parduotuvę), pirkimo datą ir laiką, prekių pavadinimus, kiekius, bendrą pirkinių kainą, su EUROVAISTINĖS kortele suteiktų nuolaidų sumą).

Tvarkymo teisinis pagrindas

Teisėtas mūsų interesas analizuoti duomenis ir rengti verslui reikalingas ataskaitas, siekiant vertinti mūsų veiklą bei kurti vertę tiek Jums, kaip klientui, tiek Bendrovės verslui

Tvarkymo terminas

5 (penkeri) metai.

Atlikdami statistinių duomenų, rinkos tyrimus bei formuodami mūsų verslui reikalingas ataskaitas, mes naudojame automatizuotą duomenų analizę. Analizės metu mes netvarkome Jus individualizuojančios informacijos. Duomenų analizė statistikos, rinkos tyrimų tikslu leidžia mums priimti svarbius verslo sprendimus, tokius kaip mūsų pirkėjų poreikius atitinkančio asortimento formavimas, kainodara, prekių išdėstymas, parduotuvių plėtra, atsižvelgiant į mūsų pirkėjų gyvenamąją vietovę ir pan.

Duomenų analizės veiksmai neturi Jums jokio teisinio ar panašaus reikšmingo poveikio.

2. Iš kokių šaltinių mes renkame Jūsų asmens duomenis?

Beveik visus Jūsų asmens duomenis mes gauname tik iš Jūsų. Registracijos duomenis Jūs mums pateikiate tiesiogiai, pvz., pildydamas registracijos anketas, kurdami paskyrą, o pirkimo duomenis – naudodamiesi EUROVAISTINĖS kortele.

EUROVAISTINĖS Lojalumo programos naudų administravimo tikslais iš EUROVAISTINĖS Lojalumo programos partnerių mes galime gauti informaciją apie Jūsų pasinaudojimą EUROVAISTINĖS kortele, nurodytą Pranešimo 1.2 punkte. Mums ši informacija yra būtina tam, kad mes galėtume tinkamai administruoti Lojalumo programą, EUROVAISTINĖS kortelę, jos teikiamas nuolaidas ir kitus privalumus.

Esamų  EUROVAISTINĖ Lojalumo programos partnerių sąrašą galite rasti: https://www.apie-eurovaistine.lt/lojalumo-programa/eurovaistines-lojalumo-programos-partneriai/.

3. Kokiais atvejais ir kokiems duomenų gavėjams mes atskleidžiame Jūsų duomenis?

Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti duomenų gavėjams, kurie padeda mums vykdyti ir administruoti EUROVAISTINĖS Lojalumo programą – EVRC, UAB, UAB „Dabar“, UAB EUROAPOTHECA. Tokiais gavėjais taip pat gali būti duomenų bazių, programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, ryšio, duomenų centrų, prieglobos ir debesijos paslaugų teikėjai, reklamos (įskaitant internetinės reklamos), tiesioginės rinkodaros, pranešimų išsiuntimo, administravimo paslaugų teikėjai, skambučių centro paslaugų teikėjai, statistikos, rinkos tyrimų ar verslo analitikos, kitų paslaugų teikėjai ir pan. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina.  Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims.

Siekdami administruoti EUROVAISTINĖ Lojalumo programos naudas, Jūsų EUROVAISTINĖS kortelės duomenimis ( EUROVAISTINĖS kortelės numeriu, informacija, kad ji aktyvi) mes taip pat galime keistis su EUROVAISTINĖS Lojalumo programos partneriais. Toks informacijos perdavimas EUROVAISTINĖ Lojalumo programos partneriams yra būtinas tam, kad mes galėtume tinkamai administruoti Lojalumo programą, EUROVAISTINĖS kortelę, jos teikiamas nuolaidas ir kitus privalumus.

Esamų EUROVAISTINĖS Lojalumo programos partnerių sąrašą galite rasti: https://www.apie-eurovaistine.lt/lojalumo-programa/lojalumo-programos-partneriai/ 

Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios institucijoms arba teisėsaugoms įstaigoms, teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus. 

4. Kokiose teritorijose ir jurisdikcijose mes tvarkome jūsų asmens duomenis?

Mes Jūsų asmens duomenis tvarkome tik Europos Ekonominės Erdvės teritorijoje. Mes šiuo metu neturime ketinimo perduoti ir neperduodame Jūsų asmens duomenų į trečiąsias valstybes, t.y., į valstybes, esančias už Europos Ekonominės Erdvės ribų. 

5. Kokias teises Jums suteikia duomenų apsaugos teisės aktai ir kaip galite jomis pasinaudoti?

Duomenų apsaugos teisės aktai suteikia Jums daug teisių, kuriomis Jūs galite laisvai naudotis, o mes turime užtikrinti Jums tokią galimybę. Informaciją apie konkrečias Jūsų teises ir jų įgyvendinimo būdus mes pateikiame šiame Pranešime toliau, prašome atidžiai ją perskaityti.

5.1. Teisė susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis

Jūs turite teisę gauti mūsų patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, o taip pat teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų gavėjų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinius, automatizuotą sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą, bei jo reikšmę ir pasekmes Jums.

Didžiąją dalį šios informacijos mes pateikiame Jums šiame Pranešime ir tikime, kad ji yra Jums naudinga.

Jeigu esate EUROVAISTINĖS paskyros vartotojas, Jūs galite bet kada savo EUROVAISTINĖS paskyroje susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis (pvz., patikrinti aktualią anketinę informaciją, Jūsų pateiktus sutikimus).

Jeigu šiame Pranešime ir EUROVAISTINĖS paskyroje pateikta informacija Jums nepakankama arba pageidaujate gauti pirkimo operacijų istoriją už ilgesnį nei 6 (šešerių) mėnesių laikotarpį, Jūs visuomet galite kreiptis į mus šio Pranešimo 6 skyriuje nurodytais būdais.

5.2. Teisė ištaisyti asmens duomenis

Jeigu pasikeitė Jūsų registracijos formoje pateikti duomenys arba Jūs manote, kad mūsų tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti.

Savo duomenų pakeitimus ar patikslinimus Jūs galite atlikti EUROVAISTINES paskyroje arba pateikdamas atnaujintą EUROVAISTINĖS lojalumo programos anketą. Įgyvendindami šias teises Jūs galite kreiptis į mus šios Pranešimo 6 skyriuje nurodytais būdais.

5.3. Teisė atšaukti sutikimą

Tais atvejais, kai Jūsų duomenis mes tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir Jūsų sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas.

Pavyzdžiui, Jūs galite bet kada atšaukti savo sutikimą gauti Programos pasiūlymus ir informaciją, taip pat sutikimą dėl duomenų profiliavimo teikiant Jums asmeninius Programos pasiūlymus. Šių sutikimų atšaukimas neužkirs kelio Jums toliau dalyvauti EUROVAISTINĖS Lojalumo programoje ir naudotis kitais jos privalumais, tačiau tai reikš, kad mes negalėsime teikti Jums naudingų pasiūlymų Jūsų pasirinktais būdais.

Savo sutikimus Jūs galite koreguoti (juos atšaukti ar iš naujo suteikti) pateikdami atitinkamai atnaujintą EUROVAISTINĖS Lojalumo programos anketą, keisdami sutikimų nustatymus savo EUROVAISTINĖS paskyroje arba susisiekę su mumis šios Pranešimo 6 skyriuje nurodytais būdais. Jums atšaukus sutikimą gauti Programos pasiūlymus ir informaciją, taip pat sutikimą gauti asmeninius Programos pasiūlymus ir būti profiliuojamu, Programos pasiūlymų teikimą Jūsų sutikimo pateikimo metu nurodytais būdais mes nutrauksime per 5 (penkias) darbo dienas.

Visgi, jeigu Jūs atšauksite sutikimą dalyvauti EUROVAISTINĖS Lojalumo programoje, Jūs nebegalėsite dalyvauti EUROVAISTINĖS Lojalumo programoje ar atitinkamoje jos dalyje.

Bus laikoma, kad Jūsų sutikimas bus atšauktas šiais atvejais:

(a)   Jūsų prašymu ištrynus duomenis;

(b)   Jums nebedalyvaujant EUROVAISTINĖS Lojalumo programoje (papildomai žr. Pranešimo 8 punktą);

(c)   kitais atvejais Jūsų sutikimui netekus galios.

Nustojus galioti Jūsų sutikimui, jį atšaukus arba panaikinus, mes, Jūsų sutikimo pagrindu tvarkytus duomenis sunaikiname arba patikimai nuasmeniname.

Bet kokiu atveju Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

Jums atšaukus sutikimą gauti EUROVAISTINĖS Lojalumo programos pasiūlymus ir informaciją, Jūs savo paskyroje vis tiek turėsite galimybę matyti bendrą informaciją apie vykstančias akcijas, nuolaidas ir naujienas, taip pat pasiūlymus ir akcijas (plačiau Žr. Pranešimo 1.3 skyrių).

5.4. Teisė pateikti skundą

Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, mes visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus. Mes tikime, kad geranoriškomis pastangomis mums pavyks išsklaidyti visas Jūsų abejones, patenkinti prašymus ir ištaisyti mūsų padarytas klaidas, jeigu tokių bus.

Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas arba, Jūsų nuomone, mes nesiimsime pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuria Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (daugiau informacijos – www.ada.lt).

Prieš teikiant oficialų skundą, mes siūlome kreiptis į mus ir ginčą ar skundus išspręsti taikiai.

5.5. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu, kai tvarkymas pagrįstas teisėtais interesais

Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis mūsų teisėtais interesais. Vis dėlto, atsižvelgiant į EUROVAISTINĖS Lojalumo programos tikslus ir abiejų šalių (tiek Jūsų, kaip duomenų subjekto, tiek mūsų, kaip duomenų valdytojo) teisėtų interesų pusiausvyrą, Jūsų prieštaravimas gali reikšti, kad nutraukę mūsų teisėtu interesu grindžiamą Jūsų duomenų tvarkymą, mes negalėsime suteikti galimybės Jums toliau dalyvauti EUROVAISTINĖS Lojalumo programoje.

Norėdami pasinaudoti šiame skirsnyje nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą el. paštu: dpo@ev.lt mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.

5.6. Teisė ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam)

Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis. Norėdami pasinaudoti šia teise, prašome pateikti raštišką prašymą el. paštu: dpo@ev.lt mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.

Ištrynus Jūsų duomenis, Jūs nebegalėsite dalyvauti EUROVAISTINĖS Lojalumo programoje.

Svarbu atkreipti Jūsų dėmesį, kad pagal galiojančius teisės aktus ši Jūsų teisė nėra absoliuti. Tad kiekvienu atveju, gavę Jūsų prašymą, mes jį analizuosime ir pateiksime Jums atsakymą dėl galimybės ištrinti Jūsų prašomus duomenis.

Svarbu pažymėti, kad Jūsų registracijos duomenys be Jūsų atskiro prašymo bus ištrinti arba patikimai nuasmeninti, jeigu Jūs nutrauksite dalyvavimą EUROVAISTINĖS Lojalumo programoje.

5.7. Teisė apriboti duomenų tvarkymą

Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą, Jūs pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo mūsų teisėto intereso pagrindu ir kt.), Jūs taip pat turite teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą. Visgi, turime pažymėti, kad dėl duomenų tvarkymo apribojimo ir tokio apribojimo laikotarpiu mes galime neturėti galimybės užtikrinti Jums visų EUROVAISTINĖS Lojalumo programos teikiamų patogumų ir privalumų.

Norėdami pasinaudoti šiame skirsnyje nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą el. paštu: dpo@ev.lt mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.

5.8. Teisė į duomenų perkeliamumą

Duomenis, kuriuos mes tvarkome pagal Jūsų sutikimą ir kurių tvarkymas atliekamas taikant automatizuotas priemones, Jūs turite teisę perkelti kitam duomenų valdytojui. Jūsų pageidaujamus perkelti duomenis mes Jums pateiksime įprastai mūsų sistemose naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, o Jums pageidaujant ir esant techninėms galimybėms, persiųsime duomenis tiesiogiai Jūsų nurodytam kitam duomenų valdytojui.

Norėdami pasinaudoti teise į duomenų perkeliamumą, prašome pateikti raštišką prašymą el. paštu: dpo@ev.lt mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.

5.9. Prašymų nagrinėjimo tvarka

Gavę Jūsų prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas Jūsų teises, privalėsime įsitikinti, kad EUROVAISTINĖS kortelė buvo išduota Jums. Šiuo tikslu mes galime prašyti nurodyti aktualius registracijos duomenis (pvz., vardą, pavardę, gimimo datą, el. pašto adresą ar tel. numerį) ir lyginsime, ar Jūsų nurodyti duomenys sutampa su atitinkamais registracijos duomenimis. Vykdydami šį patikrinimą, mes taip pat galime išsiųsti autentifikacinį pranešimą registracijos formoje nurodytu kontaktu (trumpąja žinute arba el. paštu), prašydami atlikti autorizacijos veiksmą. Jeigu patikrinimo procedūra bus nesėkminga, mes būsime priversti konstatuoti, kad Jūs nesate prašomų duomenų subjektas ir privalėsime atmesti Jūsų pateiktą prašymą.

Gavę Jūsų prašymą dėl bet kurios Jūsų teisės įgyvendinimo ir sėkmingai atlikę aukščiau nurodytą patikrinimo procedūrą, mes įsipareigojame nepagrįstai nedelsdami, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir patikrinimo procedūros užbaigimo, pateikti Jums informaciją apie veiksmus, kurių ėmėmės pagal Jūsų pateiktą prašymą. Atsižvelgdami į prašymo sudėtingumą, prigimtį ir prašomos pateikti informacijos apimtį ar Jūsų prašymų skaičių, mes galime šį laikotarpį pratęsti dar 2 (dviem) mėnesiams, apie tai Jus informuodami iki pirmojo mėnesio pabaigos ir nurodydami tokio pratęsimo priežastis.

Jeigu Jūsų prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, atsakymą mes Jums taip pat pateiksime elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai bus neįmanoma (pvz., dėl itin didelės informacijos apimties) arba tuomet, jei Jūs prašysite Jums atsakyti kitu būdu.

Mes atsisakysime tenkinti Jūsų prašymą motyvuotu atsakymu, kai bus nustatytos teisės aktuose nurodytos aplinkybės, apie tai raštu Jus informuodami. 

6. Kaip galite su mumis susisiekti?

Visais duomenų tvarkymo klausimais su mumis susisiekti galite šiais būdais:

elektroniniu paštu info@eurovaistine.lt

skambindami į mūsų Infoliniją nemokamu telefonu 8 800 50005

internetu https://www.apie-eurovaistine.lt/lojalumo-programa/

 

Už duomenų apsaugą atsakingo asmens (duomenų apsaugos pareigūno) kontaktiniai duomenys:

el. pašto adresas – dpo@ev.lt

pašto korespondencijos adresas – Ozo g. 25, Vilnius, Lietuvos Respublika

laišką adresuokite taip: UAB EUROVAISTINĖ, Duomenų apsaugos pareigūnui.

 

Mūsų, kaip duomenų valdytojo, rekvizitai:

UAB EUROVAISTINĖ

Juridinio asmens kodas 124446859

Buveinės adresas: Ozo g. 25, Vilnius, Lietuvos Respublika

 

7. Kiek saugūs Jūsų duomenys?

Mes naudojame įvairias saugumą užtikrinančias technologijas ir procedūras, siekdami apsaugoti Jūsų asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo. Mūsų tiekėjai ir partneriai yra kruopščiai atrenkami. Visgi, informacijos perdavimo internetu ar mobiliuoju ryšiu saugumas negali būti užtikrintas; bet koks informacijos mums perdavimas nurodytais būdais yra vykdomas Jūsų pačių rizika.

 

8. duomenų saugojimas

Jei EUROVAISTINĖS kortelės nenaudojote 2 (dvejus) metus iš eilės, praėjus šiam laikui, Jūsų EUROVAISTINĖS kortelė bus blokuojama, Jūsų registracijos duomenis ir Jūsų pirkimo duomenis sunaikinsime arba negrįžtamai ir patikimai nuasmeninsime.  

Tais atvejais, kai duomenų saugojimas terminas yra nenurodytas šiame Pranešime, Jūsų duomenys yra saugomi ne ilgiau, negu tai būtina įgyvendinant tikslus, kuriais duomenys buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį nustato teisės aktai.

Pasibaigus šiame Pranešime nustatytam Jūsų duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui, mes Jūsų duomenis sunaikiname, o Pranešime nurodytais atvejais – patikimai ir neatstatomai nuasmeniname, kaip įmanoma greičiau, per protingai ir pagrįstai tokiam veiksmui atlikti reikalingą laikotarpį.

Ilgesnis, negu nurodyta šiame Pranešime, Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai:

- būtina, kad mes galėtume apsiginti nuo esamų ar gresiančių reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;

- esama įtarimų dėl neteisėtos veikos;

- rezervinių, atsarginių kopijų ir kitais panašiais tikslais, susijusiais su mūsų informacinių sistemų veikimu, palaikymu, administravimu ir jų saugumu;

- esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams. 

9. Slapukai

Mes savo svetainėje naudojame slapukus. Slapukų pagalba mes taip pat galime susieti Jūsų pirkimo istoriją, kitus duomenis, surinktus Jums dalyvaujant EUROVAISTINĖS Lojalumo programoje, su Jūsų naršymu internete.

Mūsų svetainėje taip pat naudojami trečiosios šalies slapukai. Šie slapukai naudojami kurti kiekvieno lankytojo naršymo istoriją tam, kad galėtume Jums parodyti būtent Jums skirtą reklamą ir užtikrinti geriausią patirtį naršant mūsų interneto svetainėje. Jei Jūsų naršyklė leidžia įrašyti trečiųjų šalių slapukus, mūsų pasirinktas partneris turi galimybę įrašyti savo slapukus į Jūsų naršyklę.

Plačiau apie slapukus, jų naudojimą ir atsisakymą nuo slapukų – žr. Slapukų Pranešime

10. Pranešimo galiojimas ir pakeitimai

Šis Pranešimas galioja nuo 2018 m. gegužės 25 d. Jei pakeisime šį Pranešimą, paskelbsime jo atnaujintą ir galiojančią versiją savo svetainėje https://www.apie-eurovaistine.lt/lojalumo-programa/, prireikus informuosime apie pakeitimus kitais būdais.

Paskutinės Pranešimo versijos data – 2018 m. spalio 5 d.[1] Jūsų sutikimas, pateiktas iki šio Pranešimo pildant Eurovaistinės kortelės anketą, tebegalioja tol, kol Jūs jo neatšaukėte pagal Pranešimo 5.3 punktą.

[2] Jūsų sutikimas gauti ASMENININIUS PASIŪLYMUS, pateiktas iki šio Pranešimo pildant Eurovaistinės kortelės anketą tebegalioja ir apima tiek sutikimą gauti EUROVAISTINĖS tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, tiek ir sutikimą gauti asmeninius pasiūlymus bei būti profiliuojamam šiuo tikslu. Toks sutikimas galioja tol, kol Jūs jo neatšaukėte pagal Pranešimo 5.3 punktą. Jūs turite teisę šiuos sutikimus atšaukti tiek atskirai tiek ir abu kartu.

[3] Žr. išnašą Nr. 2 aukščiau.