Nemokama linija 8 800 50005 (I-V 9:00-18:00)
Nemokama linija 8 800 50005 (I-V 9:00-18:00)
PIRKTI INTERNETU
Titulinis Lojalumo programa EUROVAISTINĖS LOJALUMO PROGRAMOS TAISYKLĖS

EUROVAISTINĖS LOJALUMO PROGRAMOS TAISYKLĖS

1.PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1.1. Anketa – EUROVAISTINĖS kliento kortelės anketa, pildoma įsigyjant arba keičiant Kortelę – tampant Lojalumo programos dalyviu ar tikslinant registracijos duomenis.

1.2. Asmens duomenys – tvarkomi Lojalumo programos dalyvio asmens duomenys, aprašyti Privatumo pranešime

1.3. Bendrovė – UAB EUROVAISTINĖ, buveinės adresas: Ozo g. 25, LT-07150 Vilnius, juridinio asmens kodas 124446859, PVM mokėtojo kodas LT244468515.

1.4. Elektroninė parduotuvė – EUROVAISTINĖ Internete elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.eurovaistine.lt.

1.5. EUROVAISTINĖS paskyra - Programos dalyviams skirtame internetiniame tinklalapyje www.apie-eurovaistine.lt sukurta bei vartotojo vardu ir slaptažodžiu apsaugota asmeninė Programos dalyvio paskyra, kurioje Programos dalyviui pateikiama informacija apie Lojalumo programą, Taisyklių ir Privatumo pranešimo pasikeitimus, taip pat informacija apie Lojalumo programos privalumus (vykstančias akcijas, nuolaidos, žaidimus ir pan.), suteikiama galimybė valdyti Asmens duomenis ir kt.

1.6. Kortelė – EUROVAISTINĖS kortelė arba SENJORO kortelė, išduodama Bendrovės klientams šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

1.7. Kortelės turėtojas – Bendrovės klientas, kuriam yra išduota Kortelė.

1.8. Lojalumo programa – Bendrovės vykdoma klientų lojalumo programa, pagal kurią Kortelės turėtojas gali gauti specialias nuolaidas ir (arba) kitus išskirtinius pasiūlymus Bendrovės Vaistinėse ir Elektroninėje parduotuvėje šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

1.9. Privatumo pranešimas – Lojalumo programos privatumo pranešimas.

1.10. Lojalumo programos partneris – su Bendrove sudarytos bendradarbiavimo sutarties pagrindu prie EUROVAISTINES kortelės lojalumo programos prisijungęs prekių ir (ar) paslaugų tiekėjas, suteikiantis Lojalumo programos dalyviams akcijas, nuolaidas ar kitus privalumus Partnerio prekybos ar paslaugų teikimo vietose.

1.11. SENJORO kortelė – speciali Lojalumo programos EUROVAISTINĖS kortelė, skirta Bendrovės klientams, sulaukusiems senatvės pensinio amžiaus ir pateikusiems galiojantį pensininko ar neįgaliojo pažymėjimą.

1.12. Taisyklės – šios EUROVAISTINĖS lojalumo programos taisyklės.

1.13. Vaistinė – bet kuri UAB EUROVAISTINĖ valdoma vaistinė.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Šios Taisyklės nustato bendrąsias dalyvavimo Lojalumo programoje sąlygas. Santykiai, kurių nereglamentuoja šios Taisyklės arba reglamentuoja juos tik iš dalies, atskirai reguliuojami Privatumo pranešime, viešais Bendrovės pranešimais klientams, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais.

2.2  Lojalumo programos privatumo pranešimas apibrėžia renkamų ir tvarkomų Lojalumo programos dalyvių duomenų tikslus, šaltinius, teisinius pagrindus, nustato duomenų subjektų teises ir jų įgyvendinimo tvarką, o taip pat pateikia kitą pagal taikomus teisės aktus reikalaujamą pateikti informaciją, susijusią su Lojalumo programos dalyvių (Kortelės turėtojų) asmens duomenų apsauga. 

2.3. Užsiregistravęs dalyvauti Lojalumo programoje, Kortelės turėtojas įgyja galimybę gauti specialias akcijas, nuolaidas, pasiūlymus ir kitus Lojalumo programos privalumus visose Vaistinėse, o taip pat Lojalumo programos Partnerių prekių bei paslaugų teikimo vietose.

2.4. Kortelės turėtojas, užpildęs ir pateikęs Anketą, patvirtina esantis tinkamai susipažinęs su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Bendrovė neatsako už Kortelės turėtoją, jeigu jis iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

2.5. Kortelės turėtojui Vaistinėje ir / arba Elektroninėje parduotuvėje pateikus Kortelę, taikomos Taisyklės, galiojančios Kortelės pateikimo metu.

2.6. Lojalumo programoje gali dalyvauti fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 16 metų. Lojalumo programoje asmenys dalyvauja iki to momento, kol Kortelės turėtojas savo narystę atšaukia arba tol, kol Kortelės turėtojo Kortelė yra aktyvi.

3. KORTELĖS ĮSIGIJIMAS IR REGISTRACIJA

3.1. Kortelę gali įsigyti fiziniai asmenys ne jaunesni kaip 16 metų, užpildę Anketą ir pateikę savo Asmens duomenis, Anketoje nurodytus, kaip privalomus pateikti. Privalomi pateikti Asmens duomenys yra būtini Bendrovei, kad pastaroji galėtų tinkamai administruoti Lojalumo programą. Nepateikus privalomų nurodyti duomenų, Kortelė neišduodama.

3.2. Kortelės turėtojas įsipareigoja Anketoje pateikti tikslius, teisingus ir išsamius Asmens duomenis. Išsami informacija apie Bendrovės vykdomą Jūsų Asmens duomenų tvarkymą, kokius Asmens duomenis Bendrovė renka ir tvarko, kam juos naudoja, kiek laiko saugo ir kt. pateikiama Privatumo pranešime.

3.3. Bendrovės klientas gali pasirinkti vieną iš toliau nurodytų Anketos užpildymo būdų:

3.3.1. užpildyti Anketą, esančią Vaistinėje, ir pasirašius ją pateikti bet kurioje Vaistinėje;

3.3.2. užpildyti Anketą, esančią internete adresu www.apie-eurovaistine.lt, ir atvykti ją jos pasirašyti į bet kurią Vaistinę per trisdešimt dienų;

3.4. Pateikiant pasirašytą Anketą Taisyklių 3.3. punkte nustatytais būdais, Vaistinės darbuotojai turi teisę prašyti Bendrovės kliento pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir senatvės pensininko ar neįgaliojo pažymėjimą (jeigu pildoma anketa SENJORO kortelės įsigijimui).  

3.5. Kortelė yra išduodama Bendrovės klientui pateikus tinkamai užpildytą ir pasirašytą Anketą bei sumokėjus devyniasdešimt devynių euro centų Kortelės išdavimo mokestį, jei toks mokestis yra taikomas Kortelės išdavimo metu.

3.6. EUROVAISTINĖS paskyra yra siejama su konkrečia EUROVAISTINES kortele, tad kiekvienai EUROVAISTINĖS kortelei turi būti sukurta atskira EUORVAISTINĖS paskyra. EUROVAISTINĖS paskyroje klientai gali:

3.6.1. atnaujinti, pakeisti, papildyti ar pašalinti savo Asmens duomenis;

3.6.2. suteiki ar atšaukti sutikimą dėl Lojalumo programos pasiūlymų ir informacijos, taip pat sutikimą dėl duomenų profiliavimo teikiant asmeninius Lojalumo programos pasiūlymus, pasirinkti pageidaujamus informacijos gavimo būdus ir juos keisti;

3.6.3. užblokuoti savo veikiančią EUROVAISTINĖS kortelę ir ją atblokuoti;

3.6.4. nutraukti savo dalyvavimą EUROVAISTINĖS Lojalumo programoje.

3.7. Kortelės turėtojas gali turėti tik vieną jo vardu išduotą Kortelę. Kortelė yra asmeninė ir ja gali naudotis tik tas asmuo, kuriam yra išduota Kortelė. Kortelės turėtojas privalo saugoti jam išduotą Kortelę ir jos duomenis. Kortelės turėtojas prisiima visą atsakomybę, susijusią su netinkamu ar neteisėtu pasinaudojimu jam išduota Kortele, jos duomenims, įskaitant tuos atvejus, kai jam išduota Kortele pasinaudoja tretieji asmenys.

3.8. Kortelės turėtojas, praradęs Kortelę ar jos duomenis, privalo nedelsdamas informuoti apie tai Bendrovę nemokamu telefono numeriu 8 800 50 005 arba elektroninio pašto adresu info@eurovaistine.lt. Bendrovė atliks Kortelės blokavimo veiksmus tą pačią dieną, jeigu tai yra darbo diena, arba po pranešimo pirmąją darbo dieną, jeigu pranešimas gautas ne darbo dieną. Tuo atveju, jeigu Kortelės turėtojas nepraneša apie prarastą Kortelę jis prisiima atsakomybę dėl galimų pasekmių.

3.9. Užblokuota Kortelė tampa neaktyvi ir neleidžia su ja atlikti jokių veiksmų – pasinaudoti Lojalumo programos nuolaidomis ir akcijomis. Kortelės statusą „užblokuota“ Bendrovė savo sistemoje laiko tris mėnesius. Jeigu per šį laikotarpį Kortelė neatblokuojama, Kortelė užblokuojama neatkuriamai.

3.10. Kortelės turėtojui pametus, sugadinus, ar kitu būdu praradus Kortelę bei norint pakeisti galiojančią Kortelę į naują, Kortelė išduodama pakartotinai pateikus užpildytą Anketą ir sumokėjus Kortelės išdavimo mokestį, o anksčiau Kortelės turėtojui išduota Kortelė yra užblokuojama.

3.11. Kortelės turėtojas turi teisę sulaukęs senatvės pensinio amžiaus ir pateikęs užpildytą Anketą Kortelę pakeisti į SENJORO kortelę nemokamai.

4. LOJALUMO PROGRAMOS NAUDOS IR JŲ NAUDOJIMO SĄLYGOS

4.1. Pirkdamas Vaistinėje ir / arba Elektroninėje parduotuvėje Kortelės turėtojas gauna specialias nuolaidas ir (arba) kitus išskirtinius pasiūlymus šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

4.2. SENJORO kortelės turėtojui suteikiamas išskirtinis iki -30 % (Maisto papildams -30 %, kosmetikai -25 %, kitoms prekėms iki -20 %) nuolaidos pasiūlymas, perkant tris prekes ir daugiau Vaistinėje arba internetu www.eurovaistine.lt. Pasiūlymas taikomas perkant pilnas pakuotes, kurių vienos kaina ne mažesne nei 1,50 €. Nuolaida, nors įskaičiuojamos į prekių kiekį, nesuteikiama kitų akcijų prekėms, įsigyjamoms su kompensuojamųjų vaistu pasu, pradinio maitinimo kūdikių mišiniams iki 6 mėnesių, dovanų kuponams, produktų rinkiniams, kontraceptiniams vaistams ir kitoms prekėms, įtrauktoms į UAB EUROVAISTINE patvirtintą sąrašą, kurį galite rasti Vaistinėje. Nuolaidos nesumuojamos.

4.3. Kortelės turėtojas gali pasinaudoti Lojalumo programos privalumais, jei Kortelė Vaistinės darbuotojui  yra pateikiama arba užregistruojama Elektroninės parduotuvės pirkėjo paskyroje prieš atsiskaitant už prekes.

4.4. Informaciją apie Lojalumo programos akcijas bei nuolaidas Bendrovė nuolat skelbia internetiniame tinklalapyje www.apie-eurovaistine.lt, kaininiuose leidiniuose, paskyrose, kasos kvituose ir kituose informacijos šaltiniuose. Jeigu Kortelės turėtojas yra davęs sutikimą gauti Lojalumo programos pasiūlymus – apie tai jis gali būti informuojamas tiesiogiai Kortelės turėtojo anketoje pasirinktais būdais (sms, el. paštu, socialiniuose tinkluose ir kt.).

4.5. Jeigu Anketoje Kortelės turėtojas sutiko, kad jo asmens duomenys (įskaitant pirkimo istoriją) būtų profiliuojami teikiant asmeninius pasiūlymus, Bendrovė formuos ir teiks specialiai Kortelės turėtojui pagal jo pirkimo istoriją ar kitus požymius (pvz.: pirktos prekės, jų kainos, pirkimo vieta ir pan.)  pritaikytus asmeninius pasiūlymus. Daugiau informacijos apie tai pateikiama Privatumo pranešime.

4.6. Bendrovė, siekdama Lojalumo programą padaryti Kortelės turėtojams dar naudingesne, bendradarbiauja su kitais prekių ir (ar) paslaugų teikėjais – Programos partneriais. Programos partneriai nuolaidas ir akcijas panaudojant Kortelės turėtojų Korteles suteikia savo prekybos ir paslaugų vietose.

4.7. Aktualų Programos partnerių sąrašą ir informaciją apie kiekvieno Programos partnerio Kortelės turėtojų taikomas nuolaidas, akcijas bei išsamias jų sąlygas rasite Programos partnerių prekybos vietose ir/ar vidinėse informacijos priemonėse (interneto tinklalapiuose ar kt.).

4.8. Bendrovė turi teisę atsisakyti suteikti Kortelės turėtojui Lojalumo programos naudas, įtarus, kad jas siekiama gauti apgaulės būdu.

4.9. Aktuali ir detali informacija apie Kortelę ir taikomas Lojalumo programos naudas yra teikiama internete adresu www.apie-eurovaistine.lt, nemokamu informacijos telefonu 8 800 50 005 (darbo dienomis nuo 9 iki 18 val.) ir visose Vaistinėse.

5. KORTELĖS GALIOJIMAS

5.1. Kortelė yra Bendrovės nuosavybė. Kortelė galioja nuo jos išdavimo momento iki vienos iš žemiau nurodytų aplinkybių, atsiradimo:

5.1.1. Kortelės turėtojui pametus, sugadinus, ar kitu būdu praradus Kortelę ir pateikus prašymą užblokuoti Kortelę;

5.1.2. Kortelės turėtojui nenaudojant Kortelės ilgiau nei dvejus metus;

5.1.3. Bendrovei užblokavus Kortelę dėl Anketoje nurodytų privalomų pateikti duomenų ir (arba) sutikimų nepateikimo arba nepilno pateikimo, įtariamo Kortelės suklastojimo, neteisėto naudojimo ar sukčiavimo atvejo;

5.1.4. Kortelės turėtojui pateikus prašymą, kuriuo pageidaujama nutraukti dalyvavimą Lojalumo programoje;

5.1.5. Bendrovei panaikinus Lojalumo programą ir visų Kortelių galiojimą.

5.1.6. Jeigu Bendrovė pakeičia šias Taisykles ir (ar) Privatumo pranešimą ir (ar) prašo pateikti tolimesniam Lojalumo programos vykdymui būtinus sutikimus, o Kortelės turėtojas tokių sutikimų nesuteikia, arba atšaukia savo sutikimą su galiojančiomis Taisyklėmis ir (ar) Privatumo pranešimu, Bendrovė gali būti priversta blokuoti Kortelę ir nutraukti Kortelės turėtojo tolimesnį dalyvavimą Lojalumo programoje.

5.1.7. Kitais Privatumo pranešime numatytais atvejais.

5.2. Pasibaigus Kortelės galiojimui Kortelė yra užblokuojama ir Kortelės turėtojo Asmens duomenys yra naikinami arba nuasmeninami.

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1. Šios Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

6.2. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šių Taisyklių ar susijęs su jomis bei Taisyklių pažeidimu ar galiojimu, sprendžiamas derybomis, nepavykus susitarti, galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. 

6.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais. 

7. TAISYKLIŲ PAKEITIMAS

7.1. Bendrovė turi teisę bet kada iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles, sustabdyti ar nutraukti Lojalumo programą apie tai iš anksto asmeniškai nepranešus Kortelių turėtojams. Apie tokius sprendimus Kortelių turėtojai informuojami viešai internete adresu www.apie-eurovaistine.lt, Vaistinėse ir (ar) kitais informacijos kanalais.