Nemokama linija 8 800 50005 (I-V 9:00-18:00)
Nemokama linija 8 800 50005 (I-V 9:00-18:00)
PIRKTI INTERNETU
Titulinis Apie mus UAB EUROVAISTINĖ PRIVATUMO PRANEŠIMAS

UAB EUROVAISTINĖ PRIVATUMO PRANEŠIMAS

Mes, duomenų valdytojai, gerbiame Jūsų privatumą, o Jūsų asmens duomenų saugumas yra mūsų prioritetas. Mes imamės priemonių užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys būtų saugūs, o duomenų tvarkymo veiksmai atitiktų duomenų apsaugos teisės aktų ir mūsų vidaus politikų reikalavimus.

Perskaitę šį Pranešimą Jūs sužinosite, kokius Jūsų duomenis mes renkame ir tvarkome, kokiems tikslams juos naudojame, kiek laiko ir kur juos saugome ir pan. Ši informacija yra labai svarbi, todėl tikimės, kad su ja atidžiai susipažinsite.

Šis Pranešimas gali būti mūsų keičiamas, atnaujinamas, todėl mes patariame Jums jį retkarčiais perskaityti, susipažinti su naujausia dokumentų versija. Aktualią Pranešimo versiją visuomet rasite EUROVAISTINĖS interneto svetainėje.

Jeigu Jums nepriimtinas šiame Pranešime aprašytas asmens duomenų tvarkymas, prašome mums neteikti savo asmens duomenų. Tokiu atveju, deja, bet mes negalėsime sudaryti sąlygų Jums naudotis tam tikromis mūsų paslaugomis, teikiamomis naudomis ir pasiūlymais. Jūsų sutikimas gali būti išreiškiamas Jums dalyvaujant EUROVAISTINĖS lojalumo programoje arba Jums tapus EUROVAISTINĖS tinklo ar EUROVAISTINĖS internete klientu.

Duomenų valdytojai – UAB EUROVAISTINĖ (juridinio asmens kodas 124446859, adresas Ozo g. 25, Vilnius) ir AZETA VAISTINĖ, UAB (juridinio asmens kodas 305627643, adresas Ozo g. 25, Vilnius).

UAB EUROVAISTINĖ yra atsakinga už EUROVAISTINĖS tinklo klientų ir EUROVAISTINĖS internete klientų asmens duomenis.

AZETA VAISTINĖ, UAB yra atsakinga už EUROVAISTINĖS internete klientų asmens duomenis. Šioje apimtyje AZETA VAISTINĖ, UAB ir UAB EUROVAISTINĖ yra laikomos bendrais duomenų valdytojais.

EUROVAISTINĖS tinklo klientu laikome asmenį, kuris turi EUROVAISTINĖS kortelę ir (arba) perka fizinėje UAB EUROVAISTINĖ vaistinėje.

EUROVAISTINĖS internete klientu laikome asmenį, kuris turi EUROVAISTINĖS internete paskyrą ir (arba) perka EUROVAISTINĖJE internete be registracijos.

! EUROVAISTINĖS tinklo klientą ir EUROVAISTINĖS internete klientą laikome vienu asmeniu tik tuo atveju, jeigu jis savo EUROVAISTINĖS internete paskyroje pateikia savo EUROVAISTINĖS kortelės numerį bei savo EUROVAISTINĖS internete paskyroje ir EUROVAISTINĖS kortelės anketoje nurodo tokį patį telefono numerį arba el. pašto adresą.

Pranešime naudojamos sąvokos:

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį, taip pat bet kokia informacija apie asmenį, kuris jau yra identifikuotas.

EUROVAISTINĖS kortelė – EUROVAISTINĖS kortelė arba SENJORO kortelė, išduodama klientams EUROVAISTINĖS lojalumo programos taisyklėse numatyta tvarka.

EUROVAISTINĖS tinklas – pardavimo kanalas, UAB EUROVAISTINĖ fizinės vaistinės.  

EUROVAISTINĖ internete – pardavimo kanalas, elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.eurovaistine.lt

Kitos sąvokos atitinka EUROVAISTINĖS lojalumo programos taisyklėse ir EUROVAISTINĖS internete taisyklėse naudojamas sąvokas.

Žemiau kiekvienoje šio Pranešimo dalyje mes nurodome, kas yra atsakingas už Jūsų asmens duomenis ir jų tvarkymą. Kilus klausimų dėl atitinkamo duomenų valdytojo, galite kreiptis Pranešimo XVI dalyje nurodytais kontaktais.

Pranešimo VI skyriaus 6.1 punkte; VIII, IX, X, XI ir XII skyriuose nurodytais atvejais UAB EUROVAISTINE ir AZETA VAISTINĖ, UAB tvarko asmens duomenis kaip savarankiški duomenų valdytojai.

I. KOKIUS DUOMENIS TVARKOME JUMS ĮSIGYJANT IR NAUDOJANT EUROVAISTINĖS KORTELĘ?

1.1. Registracija EUROVAISTINĖS lojalumo programoje

Registruodamiesi EUROVAISTINĖS lojalumo programoje ir sutikdami su EUROVAISTINĖS lojalumo programos taisyklėmis, pildydami EUROVAISTINĖS kortelės anketą Jūs pateikiate UAB EUROVAISTINĖ žemiau nurodytus registracijos duomenis. Tam tikrų duomenų pateikimas yra būtinas ir nepateikus jų, Jūs negalėsite gauti ir naudotis EUROVAISTINĖS kortele.

Tais atvejais, kai atnaujinate savo duomenis EUROVAISTINĖS kortelės anketoje, kartu būdamas ir EUROVAISTINĖS internete klientas, savo EUROVAISTINĖS internete paskyroje pateikęs EUROVAISTINĖS kortelės numerį bei tokius pačius telefono numerį arba el. pašto adresą, kaip ir prieš tai pildant EUROVAISTINĖS kortelės anketą, šiame punkte aprašytus asmens duomenis Jūs pateikiate ir bendram duomenų valdytojui, AZETA VAISTINĖ, UAB.

Registracijos EUROVAISTINĖS lojalumo programoje duomenys (toliau – registracijos duomenys):

Duomenys

Jūsų EUROVAISTINĖS kortelės numeris, Jūsų vardas, pavardė, gimimo diena, mėnuo ir metai, lytis, el. pašto adresas*, telefono numeris (fiksuotas arba mobilaus ryšio numeris), gatvė*, namo numeris*, miesto / gyvenvietės pavadinimas, savivaldybė*, pensininko pažymėjimo arba kito pažymėjimo, patvirtinančio, kad asmuo yra sulaukęs senatvės pensijos amžiaus, serija ir numeris (jeigu taikoma), informacija apie tai, kad turite vaikų, kiek vaikų turite, jų gimimo metai (jei taikoma)*.

Paminėtina, kad EUROVAISTINĖS kortelės registracijos duomuo – lytis – yra tvarkomas (i) statistikos ir rinkos analizės tyrimų tikslais (žr. Pranešimo skyriaus IV skyriuje), (ii) Jums sutikus, asmeninių tiesioginės rinkodaros pasiūlymų teikimo tikslais (žr. Pranešimo 3.2 punktą).

Visi asmens duomenys, išskyrus pažymėtus „*“, yra privalomi tam, kad galėtume užtikrinti Jūsų dalyvavimą EUROVAISTINĖS lojalumo programoje, programos privalumų Jums teikimą ir Jūsų teisių įgyvendinimą. Nepateikus šių duomenų, negalėsite dalyvauti programoje.

Tvarkymo teisinis pagrindas

Jūsų sutikimas dalyvauti EUROVAISTINĖS lojalumo programoje.

Tvarkymo terminas

Visą laikotarpį, kol Jūs dalyvaujate EUROVAISTINĖS lojalumo programoje (papildomai žr. Pranešimo XVII skyrių). Jūsų suteiktą sutikimą mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį teisės aktų nustatytais atvejais, pavyzdžiui, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų.

Pagal Jūsų registracijos duomenis mes užtikriname Jūsų dalyvavimą EUROVAISTINĖS lojalumo programoje, programos privalumų, informacijos Jums teikimą ir Jūsų teisių įgyvendinimą EUROVAISTINĖS lojalumo programos taisyklėse ir (ar) šiame Pranešime nustatytomis sąlygomis.

Pagal Jūsų pateiktus registracijos duomenis mes taip pat Jus atpažįstame kaip atitinkamos EUROVAISTINĖS kortelės turėtoją, kai, pvz., Jūs keičiate kortelę, norite atnaujinti ar pakeisti savo duomenis, kreipiatės į mus dėl su asmens duomenų tvarkymu susijusių teisių įgyvendinimo ir kt.

Jūsų registracijos formoje pateiktus kontaktinius duomenis (elektroninį paštą, telefono numerį, adresą) mes taip pat naudojame bendravimo su Jumis tikslais, įskaitant ir atsakydami į Jūsų užklausas, pastabas, teikdami Jums svarbią informaciją apie EUROVAISTINĖS lojalumo programą, jos taisyklių ir (ar) šio Pranešimo pasikeitimus, susisiekdami su Jumis, jei pamiršote savo pirkinius, piniginę arba aptikote nesklandumų, susijusių su įvykdytais pirkimais ir pan.

Labai svarbu tai, kad Jūsų pateikiami registracijos duomenys būtų tikslūs ir teisingi. Jeigu Jūs nurodysite neteisingus (netikrus) duomenis, juos pamiršite arba neatnaujinsite pasikeitusių duomenų (pvz., tuo atveju, jeigu nustosite naudotis / pakeisite mobiliojo ryšio telefono numerį, pasibaigs Jūsų numerio galiojimo laikas ir pan.), gali kilti nepatogumų kitiems asmenims (pvz., tuo atveju, jeigu Jūsų nurodytu telefono numeriu naudojasi kiti asmenys), be to, mums gali būti sunku užtikrinti, kad Jūs ir toliau galėtumėte pasinaudoti visais EUROVAISTINĖS lojalumo programos privalumais, taip pat gali kilti nesklandumų Jums suteikiant paslaugas arba įgyvendinant Jūsų teises, o tam tikrais atvejais mes galime būti priversti blokuoti Jūsų EUROVAISTINĖS kortelę ir nutraukti Jūsų dalyvavimą EUROVAISTINĖS lojalumo programoje (pvz., mums gali prireikti gauti ar atnaujinti programai vykdyti būtinus Jūsų sutikimus, o mes Jūsų negalėsime atpažinti kaip atitinkamos EUROVAISTINĖS kortelės turėtojo).

Informaciją apie tai, kaip atnaujinti pasikeitusius registracijos duomenis, rasite šio Pranešimo XVI skyriuje.

Registruodamiesi Jūs patvirtinate, kad Jūsų nurodyti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi, ir jūs esate ne jaunesni kaip 16 metų amžiaus. Mes dėsime maksimalias pastangas, siekdami sudaryti Jums galimybes pateikti tikslius ir teisingus duomenis (pvz., galime papildomai taikyti autentifikavimo metodą trumpąją SMS žinute arba telefono skambučio pagrindu). Tačiau visais atvejais už pateiktų / pateikiamų duomenų tikslumą ir atitikimą tikrovei esate atsakingi Jūs. Todėl mes dėl neteisingų ir / ar netikslių duomenų tvarkymo ir panaudojimo negalėsime prisiimti atsakomybės. Priimdami Jūsų registracijos anketą, mes laikysime, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs, aktualūs ir teisingi, o visi Jūsų sutikimai yra pateikti Jūsų laisva valia, susipažinus su šiuo Pranešimu ir EUROVAISTINĖS lojalumo programos taisyklėmis.

1.2. EUROVAISTINĖS lojalumo programos administravimas ir EUROVAISTINĖS lojalumo programos privalumų teikimas

UAB EUROVAISTINĖ administruodama EUROVAISTINĖS lojalumo programą ir teikdama Jums programos privalumus – dalyvavimą akcijose, nuolaidas ir kt. – tvarko ne tik Jūsų registracijos duomenis, bet ir duomenis apie Jūsų pirkimo operacijas (įskaitant informaciją apie įsigytus vaistinius receptinius ir nereceptinius preparatus bei medikamentus), užregistruotas naudojant EUROVAISTINĖS kortelę tiek EUROVAISTINĖS tinkle, tiek EUROVAISTINĖJE internete ar kitose mūsų prekybos vietose ir platformose (toliau – pirkimo duomenys), jei pirkimo metu Jūs panaudojote EUROVAISTINĖS kortelę.

Jei Jūs turite EUROVAISTINĖS internete paskyrą, kurioje pateikiate savo EUROVAISTINĖS kortelės numerį  bei savo EUROVAISTINĖS internete paskyroje ir EUROVAISTINĖS kortelės anketoje esate nurodęs tokį patį telefono numerį arba el. pašto adresą, šiame punkte aprašyti asmens duomenys bus pateikiami ir bendram duomenų valdytojui, AZETA VAISTINĖ, UAB.

Jūsų pirkimo duomenis mes taip pat galime panaudoti Jūsų interesais ištaisydami savo veiklos arba programos klaidas (pvz., pritaikius neteisingą nuolaidą), sutrikimus, netikslumus.

EUROVAISTINĖS lojalumo programos administravimo tikslais, Jūsų EUROVAISTINĖS kortelės numerį ir informaciją, kad ji aktyvi, mes galime perduoti programos partneriams, bei, atitinkamai, mes galime gauti informaciją iš šių partnerių apie Jūsų pasinaudojimą EUROVAISTINĖS kortele.

Programos privalumų teikimo bei programos administravimo tikslu tvarkomi Jūsų duomenys:

Duomenys

Jūsų registracijos duomenys, vaistinės adresas (arba, jeigu pirkta EUROVAISTINĖJE internete, tokio pirkimo duomenys), pirkimo data ir laikas, prekių pavadinimai (įskaitant informaciją apie įsigytus receptinius ir nereceptinius vaistinius preparatus), kiekiai, bendra pirkinių kaina (po visų suteiktų nuolaidų), su EUROVAISTINĖS kortele suteiktų nuolaidų suma, atsiskaitymo būdas, kasos numeris, informacija, kad EUROVAISTINĖS kortelė yra aktyvi, informacija apie pasinaudojimą EUROVAISTINĖS kortele.

Tvarkymo teisinis pagrindas

Jūsų sutikimas dalyvauti EUROVAISTINĖS lojalumo programos taisyklėse nustatytomis sąlygomis.

Tvarkymo terminas

Iki 3 (trejų) metų nuo pirkimo operacijos atlikimo dienos, bet ne ilgiau nei Jūs dalyvaujate EUROVAISTINĖS lojalumo programoje (papildomai žr. Pranešimo XVII skyrių).

Jūsų registracijos duomenys tvarkomi visą laikotarpį, kol Jūs dalyvaujate EUROVAISTINĖS lojalumo programoje (papildomai žr. Pranešimo XVII skyrių). Jūsų pateiktą sutikimą, taip pat kitus asmens duomenis, mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį teisės aktų leistinais atvejais, pavyzdžiui, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų.

Pirkimo duomenis mes saugome iki 3 (trejų) metų nuo pirkimo operacijos atlikimo dienos, o terminui pasibaigus – juos sunaikiname ir / arba patikimai nuasmeniname, t. y. negrįžtamai atsiejame nuo Jus individualizuojančios informacijos.

Jeigu Jūsų dalyvavimas EUROVAISTINĖS lojalumo programoje yra nutraukiamas anksčiau negu baigiasi aukščiau nurodytas pirkimo duomenų saugojimo terminas (įskaitant dėl EUROVAISTINĖS kortelės užblokavimo Pranešimo XVII skyriuje nurodytais atvejais), mes Jūsų registracijos duomenis ir Jūsų pirkimo duomenis sunaikiname arba negrįžtamai ir patikimai nuasmeniname po dalyvavimo EUROVAISTINĖS lojalumo programoje pabaigos.

Jeigu Jūs prarandate Jums išduotą EUROVAISTINĖS kortelę, ją užblokuojate arba keičiate jai susidėvėjus, Jūs turite galimybę apjungti senosios ir naujosios kortelės duomenis kreipęsi elektroniniu paštu info@eurovaistine.lt. Sėkmingo apjungimo atveju Jūsų senosios EUROVAISTINĖS kortelės pirkimo duomenys yra sugretinami su naujosios EUROVAISTINĖS kortelės pirkimo duomenimis, o Jūsų pirkimo duomenų istorija tvarkoma toliau, laikantis ne ilgesnio nei 3 (trejų) metų tvarkymo termino.

Duomenų analizė administruojant programą ir teikiant jos privalumus

Administruodami programą, ją tobulindami, palaikydami, stebėdami jos veikimą ir naudą programos dalyviams, teikdami jos privalumus, bei siekdami kitų EUROVAISTINĖS lojalumo programos taisyklėse ir Pranešime nustatytų tikslų, mes galime naudoti automatizuotą asmens duomenų (įskaitant Jūsų pirkimo duomenų) analizę.

Pavyzdžiui, Jūsų pirkimo duomenų analizę mes galime atlikti Jūsų interesais ištaisydami savo veiklos klaidas. Pastebėję, kad dėl suklydimo mūsų pirkėjams buvo pritaikyta neteisinga prekės kaina ar nepritaikyta nuolaida, pagal pirkimo duomenis mes galime identifikuoti tokias prekes įsigijusius pirkėjus (EUROVAISTINĖS kortelės turėtojus) ir ištaisyti savo klaidą (kompensuoti kainos skirtumą ir pan.). Šiuos veiksmus mes galime atlikti ir siekdami suteikti papildomų privalumų tam tikrų kategorijų pirkėjams: paskyros turėtojams, tam tikrų prekių pirkėjams, perkantiems konkrečiose vaistinėse ir pan. Mūsų vertinimu, atliekami analizės veiksmai neturės Jums jokio teisinio ar panašaus reikšmingo poveikio. Šie veiksmai gali patobulinti programos veikimą, gali prisidėti prie EUROVAISTINĖS vaistinių asortimento, aptarnavimo kokybės, apsipirkimo patirties gerinimo, geresnio ir tikslesnio programos dalyvių poreikių tenkinimo.

Jums svarbią informaciją apie EUROVAISTINĖS lojalumo programą, jos taisyklių ir (ar) šio Pranešimo pasikeitimus, taip pat informaciją apie vykstančias akcijas, nuolaidas ir žaidimus mes galime teikti kasos kvituose, čekiuose, kitose fizinėse laikmenose.

II. KOKIUS DUOMENIS TVARKOME JUMS REGISTRUOJANTIS IR / AR APSIPERKANT EUROVAISTINĖJE INTERNETE?

2.1. Registracija EUROVAISTINĖJE internete ir / arba prekių užsakymų be registracijos vykdymas

Kai registruojatės EUROVAISTINĖJE internete (susikuriate paskyrą), taip pat kai pradedate naudotis EUROVAISTINĖS internete paslaugomis be registracijos ir sutinkate su EUROVAISTINĖS internete taisyklėmis, Jūs pateikiate bendriems valdytojams žemiau nurodytus duomenis. Tam tikrų, elektroninėje parduotuvėje nurodytų, duomenų pateikimas yra būtinas. Todėl jeigu jų nepateiksite, negalėsime Jums teikti mūsų paslaugų.

Duomenys pateikiami registruojantis elektroninėje parduotuvėje ir / arba užsisakant prekes ir įvykdant užsakymą

Registracijos duomenys

Jūsų pateikiamos EUROVAISTINĖS kortelės numeris*, Jūsų vardas, pavardė, gimimo diena, mėnuo ir metai*, lytis, el. pašto adresas, telefono numeris, gatvė*, namo numeris*, miesto / gyvenvietės pavadinimas, savivaldybė*.

EUROVAISTINĖJE internete registracijos duomuo – lytis – yra tvarkomas: (i) statistikos ir rinkos analizės tyrimų tikslais (žr. Pranešimo IV skyriuje), (ii) Jums sutikus, asmeninių tiesioginės rinkodaros pasiūlymų teikimo tikslas (žr. Pranešimo 3.2 punktą), (iii) Jūsų EUROVAISTINĖS internete paskyros administravimo, privalumų teikimo automatizuotu duomenų tvarkymo būdu tikslais (žr. Pranešimo 2.2 punktą „Automatizuotas duomenų tvarkymas“).

Visi asmens duomenys, išskyrus pažymėtus „*“, yra privalomi tam, kad galėtume sukurti Jūsų paskyrą ir vykdyti Jūsų užsakymus. Nepateikus šių duomenų negalėsite užsiregistruoti EUROVAISTINĖJE internete.

Duomenys pateikiami užsisakant prekes be registracijos (toliau – Prekių pristatymo duomenys)

Vardas, pavardė, elektroninis paštas, telefono numeris. Jei pasirenkamas pristatymas į namus tai: gyvenvietė, gatvė, namo / buto numeris, pašto kodas, apmokėjimo duomenys, kiti su pristatymu susiję duomenys (pvz., pristatymo laikas, pageidaujama prekių atsiėmimo vieta). Jei pasirenkamas pristatymas į vaistinę, tuomet pasirenkama vaistinė iš sąrašo.

Visi laukai yra privalomi pateikti tam, kad galėtume vykdyti Jūsų užsakymus. Nepateikus šių duomenų negalėsite įsigyti prekių.

Prekių užsakymo pateikimo ir įvykdymo duomenys

Vardas, pavardė, užsakytos prekės, apmokėjimo būdas, pristatymo vieta / adresas, kontaktinė informacija.

Kiti duomenys

Duomenys, kuriuos mums pateikiate tiesiogiai arba kuriuos gauname iš trečiųjų asmenų ir kurie yra susiję su apmokėjimu už prekes, pavyzdžiui, banko sąskaitos numeris, kiti apmokėjimo duomenys (pvz., kortelės tipas).

Prekių gavėjo duomenys

Elektroninėje parduotuvėje suteikiame galimybę nurodyti ir kitas, nei registracijoje nurodyta, prekių pristatymo vietas. Kito asmens, kuriam norite pristatyti prekes duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris ir pristatymo adresas.

Tvarkymo teisinis pagrindas atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslą (-us)

Jūsų sutikimas dalyvauti ir naudotis EUROVAISTINĖS internete taisyklėse nustatytomis sąlygomis.

Prekių užsakymo pateikimo ir įvykdymo duomenis tvarkyti būtina sandorio (prekių pirkimo-pardavimo) sudarymui ir jo įvykdymui.

Tvarkyti duomenis būtina, siekiant mūsų teisėto intereso (pvz. siekiant įvykdyti užsakymą trečiajam asmeniui).

Tvarkymo terminas

Tuo atveju, jeigu naudojatės EUROVAISTINĖS internete paslaugomis su registracija – 3 metai nuo paskutinio Jūsų užsakymo pateikimo dienos.

Tuo atveju, jeigu naudojatės EUROVAISTINĖS internete paslaugomis be registracijos – 3 metai nuo paskutinio Jūsų užsakymo pateikimo dienos.

Jūsų pateiktą sutikimą, taip pat kitus asmens duomenis, mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį teisės aktų leistinais atvejais, pavyzdžiui, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų.

Pagal Jūsų pateiktus registracijos duomenis mes sukuriame Jums asmeninę EUROVAISTINĖS internete paskyrą, kuri užtikrina Jūsų galimybę naudotis EUROVAISTINĖS internete paslaugomis ir registruotiems vartotojams teikiamais privalumais ir Jūsų teisių įgyvendinimą EUROVAISTINĖS internete taisyklėse ir (ar) šiame Pranešime nustatytomis sąlygomis, pavyzdžiui, identifikavę Jus galime užtikrinti Jūsų teisių įgyvendinimą.

Pagal Jūsų registracijos metu pateiktą EUROVAISTINĖS kortelės numerį, mes taip pat Jus atpažįstame kaip EUROVAISTINĖS kortelės turėtoją ir tai leidžia Jums EUROVAISTINĖJE internete gauti Jūsų EUROVAISTINĖS kortelei taikomas nuolaidas.

Jeigu pirkdami EUROVAISTINĖJE internete nurodote savo EUROVAISTINĖS kortelės numerį, atitinkamai Jūsų pirkimo istorijos duomenys tvarkomi sąlygomis, nurodytomis šio Pranešimo 1.2. dalyje.

Jūsų pateiktus kontaktinius duomenis (elektroninį paštą, telefono numerį) mes taip pat naudojame bendravimo su Jumis tikslais, įskaitant tam, kad galėtume atsakyti į Jūsų užklausas, pastabas, įvykdyti užsakymą, teikti Jums svarbią informaciją apie EUROVAISTINĘ internete, jos taisyklių ir (ar) šio Pranešimo pasikeitimus, susisiekdami su Jumis, siekdami Jums tinkamai pristatyti įsigytas prekes, suteikti farmacinę paslaugą ir pan.

Tam tikrais atvejais Jūsų asmens duomenys gali būti pateikti kitų EUROVAISTINĖS internete klientų, pavyzdžiui, jeigu kiti asmenys norės Jums padovanoti EUROVAISTINĖS internete prekes ar tiesiog nurodyti Jūsų adresą kaip prekės pristatymo vietą. Tokiu atveju tvarkysime Jūsų asmens duomenis Pranešime nurodytomis sąlygomis tam, kad galėtume įvykdyti užsakymą. Šiuo atveju Jūs turite teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi (detalesnė informacija pateikiama šio Pranešimo XVI skyriuje).

Tam, kad galėtume priimti ir įvykdyti Jūsų užsakymą mes tvarkome aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis.

Labai svarbu, kad Jūsų pateikiami registracijos, pirkimo be registracijos ir kiti nurodyti duomenys būtų tikslūs ir teisingi. Jeigu Jūs nurodysite neteisingus duomenis, juos pamiršite arba neatnaujinsite pasikeitusių duomenų (pvz., tuo atveju, jeigu nustosite naudotis / pakeisite mobiliojo ryšio telefono numerį, pasibaigs Jūsų nurodyto numerio galiojimo laikas ir pan.), gali kilti nepatogumų kitiems asmenims (pvz., tuo atveju, jeigu Jūsų nurodytu telefono numeriu naudojasi kiti asmenys), be to, mums gali būti sunku užtikrinti, kad galėsite visapusiškai naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis, taip pat gali kilti nesklandumų Jums suteikiant kitas mūsų siūlomus naudas arba įgyvendinant Jūsų teises, o tam tikrais atvejais mes galime būti priversti blokuoti Jūsų paskyrą.

Visais atvejais, kai teikiate trečiųjų asmenų duomenis (prekių gavėjų duomenis ar adresus), esate atsakingi ir privalote įsitikinti, kad šie asmenys neprieštarauja, kad naudotumėte jų duomenis.

Apie tai, kaip atnaujinti pasikeitusius registracijos duomenis, prašome susipažinti šio Pranešimo XVI skyriuje.

Registruodamiesi Jūs patvirtinate, kad Jūsų nurodyti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi, ir jūs esate ne jaunesni kaip 16 metų amžiaus. Mes dėsime maksimalias pastangas, siekdami sudaryti Jums galimybes pateikti tikslius ir teisingus duomenis (pvz., galime papildomai taikyti autentifikavimo metodą Jūsų nurodytu el. pašto adresu). Tačiau visais atvejais už pateiktų / pateikiamų duomenų tikslumą ir atitikimo tikrovei esate atsakingi Jūs. Priimdami Jūsų registracijos anketą arba pirkimą be registracijos, mes laikysime, kad Jūsų duomenys yra tikslūs ir teisingi, o visi Jūsų sutikimai yra pateikti Jūsų laisva valia, susipažinus su šiuo Pranešimu ir EUROVAISTINĖS internete taisyklėmis.

2.2. Jūsų EUROVAISTINĖS internete paskyros administravimas, privalumų teikimas

Jeigu Jūs turite EUROVAISTINĖS internete paskyrą, bendri duomenų valdytojai tvarko Jūsų duomenis tam, kad galėtų prižiūrėti ir administruoti Jūsų paskyrą. Taip pat suteikdami galimybę Jums naudotis EUROVAISTINĖS internete privalumais, vykdydami pagal EUROVAISTINĖS internete taisykles sudarytas pirkimo-pardavimo sutartis (siekiant tinkamai įvykdyti Jūsų pateiktus užsakymus), spręsdami iš pirkimo-pardavimo sutarčių ir Jūsų aptarnavimo kylančius klausimus, siekdami tinkamai įvykdyti Jūsų užsakymus ar kitokio pobūdžio prašymus, susijusius su užsakytomis prekėmis (pavyzdžiui, prekių grąžinimo atvejai, tinkamam prekių pristatymui užtikrinti ir pan.), taip pat administruodami EUROVAISTINĖS internete platformą, ją tobulindami, palaikydami, stebėdami jos veikimą ir naudą pirkėjams, tvarko Jūsų pirkimų istorijos duomenis.

EUROVAISTINĖS internete paskyros duomenys

Duomenys

Registracijos metu pateikti duomenys, prisijungimo prie paskyros duomenys, veiksmai EUROVAISTINĖS internete paskyroje, įskaitant techninius naršymo duomenis (tokius kaip IP adresas, prisijungimo duomenys, bei kita naršymo ir susijusi techninė informacija) (daugiau informacijos apie tai, kaip tvarkome Jūsų naršymo duomenis – Slapukų politikoje), taip pat Jūsų pateiktas EUROVAISTINĖS kortelės numeris (jeigu esate pateikę), pirkimo data ir laikas, prekių pavadinimai (įskaitant informaciją apie įsigytus vaistinius preparatus), kiekiai, bendra prekių kaina (po visų suteiktų nuolaidų), suteiktų nuolaidų suma, užsakymo statusas, mokėjimo būdas, Jūsų kaip kliento statusas (pavyzdžiui, ar esate naujas klientas ar ne).

Tvarkymo teisinis pagrindas

Jūsų sutikimas sukurti paskyrą ir naudotis ja EUROVAISTINĖS internete taisyklėse numatytomis sąlygomis.

Jūsų sutikimas dalyvauti EUROVAISTINĖS lojalumo programos taisyklėse nustatytomis sąlygomis.

Duomenis tvarkyti būtina pirkimo-pardavimo sutarties sudarymui ir įgyvendinimui.

Tvarkymo terminas

Visą laikotarpį, kol Jūs esate EUROVAISTINĖS internete paskyros vartotoju (kol esate registruotas EUROVAISTINĖS internete vartotojas). Techninius naršymo duomenis, įskaitant duomenis surinktus slapukų pagalba, saugome terminą, kuris nurodytas Slapukų politikoje, taip pat Pranešimo XVII skyriuje).

Pirkimo istorijos duomenis tvarkysime 3 metus nuo pirkimo operacijos atlikimo dienos.

Jūsų pateiktą sutikimą, taip pat kitus asmens duomenis, mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį teisės aktų leistinais atvejais, pavyzdžiui, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų.

Jūsų sutikimą naudotis paskyra mes laikome gautu, kai Jūs atliekate EUROVAISTINĖS internete taisyklėse numatytus EUROVAISTINĖS internete paskyrai susikurti reikalingus veiksmus ir patvirtinate, jog susipažinote su Pranešimu, taisyklėmis  ir patvirtinate registraciją.

Šioje paskyroje mes galime teikti Jums svarbią informaciją apie EUROVAISTINĖS lojalumo programą, jos taisyklių ir (ar) šio Pranešimo pakeitimus, taip pat bendrą informaciją apie EUROVAISTINĖS lojalumo programos privalumus (vykstančias akcijas, nuolaidas, žaidimus ir pan.).

Jeigu pirkdami EUROVAISTINĖJE internete nurodote savo EUROVAISTINĖS kortelės numerį, atitinkamai Jūsų pirkimų istorijos duomenys tvarkomi kaip numatyta Pranešimo 1.2. dalyje.

Automatizuotas duomenų tvarkymas

Administruodami elektroninę parduotuvę ir jos paslaugų teikimą, taip pat administruodami EUROVAISTINĖS internete platformą, ją tobulindami, palaikydami, stebėdami jos veikimą ir naudą pirkėjams, bei siekdami kitų Pranešime ir EUROVAISTINĖS internete taisyklėse įtvirtintų tikslų, mes galime naudoti automatizuotą asmens duomenų (įskaitant Jūsų pirkimų istorijos duomenų) analizę. Mes galime grupuoti ir analizuoti Jūsų duomenis pagal Jūsų pirktas prekes (įskaitant įsigytus vaistinius preparatus), lankomas vaistines ir (arba) atsižvelgdami į kitus pirkėjams būdingus požymius (pavyzdžiui, lytį, gimimo metus, vardą, gyvenamąją vietovę / miestą ar kt.).

Pavyzdžiui, Jūsų pirkimų istorijos duomenų analizę mes galime atlikti ir Jūsų interesais ištaisydami savo veiklos klaidas. Pastebėję, kad dėl suklydimo mūsų pirkėjams buvo pritaikyta neteisinga prekės kaina ar nepritaikyta nuolaida, pagal pirkimo duomenis mes galime identifikuoti tokias prekes įsigijusius pirkėjus ir ištaisyti savo klaidą (kompensuoti kainos skirtumą ir pan.). Automatizuota asmens duomenų analizė gali būti atliekama ir siekiant suteikti papildomų privalumų tam tikrų kategorijų pirkėjams, pavyzdžiui, jeigu nuspręsime tą dieną visiems švenčiantiems gimtadienius suteikti tam tikras nuolaidas ir pan.

Esant poreikiui taip pat galime nuspręsti atlikti automatizuotą pirkimų istorijos duomenų analizę ir statistikos ir rinkos tyrimų tikslais (apie duomenų tvarkymą minėtu tikslu plačiau Pranešimo IV skyriuje).

Norime pabrėžti, kad registruodamiesi EUROVAISTINĖJE internete, Jūs sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys, įskaitant pirkimų istorijos duomenis, būtų naudojami ir tvarkomi aukščiau aptartais tikslais, tarp jų – duomenų analizės. Mūsų vertinimu, atliekami analizės veiksmai neturės Jums jokio teisinio ar panašaus reikšmingo poveikio. Mes siekiame, kad šie veiksmai patobulintų EUROVAISTINĖS internete veikimą, prisidėtų prie EUROVAISTINĖS vaistinių asortimento, aptarnavimo kokybės, apsipirkimo patirties gerinimo, geresnio ir tikslesnio programos dalyvių poreikių tenkinimo.

Visgi, jeigu Jūs prieštaraujate Jūsų duomenų analizei ir naudojimui aukščiau nurodytais tikslais, įskaitant duomenų analizės, Jūs visuomet prekių galite įsigyti EUROVAISTINĖJE internete kaip neregistruotas vartotojas arba atvykę į bet kurią mūsų vaistinę.

2.3. Klientų pokalbio įrašymas suteikiant farmacinę paslaugą

Kai užsisakote vaistinius preparatus internetu, AZETA VAISTINĖ, UAB (toliau – Bendrovė) turi pareigą suteikti Jums farmacinę paslaugą (t. y., susisiekti su Jumis telefonu dėl įsigyjamų vaistų įvertinimo, parinkimo ir konsultacijos), kaip tai numato teisės aktų reikalavimai. Siekdama įrodyti, jog tinkamai atliko savo pareigą suteikti klientams farmacinę paslaugą, Bendrovė saugos pokalbio garso įrašą.

Klientų pokalbio įrašymas suteikiant farmacinę paslaugą

Duomenys

Pokalbio įrašas ir visi duomenys, kuriuos pateiksite Bendrovei pokalbio metu, įskaitant duomenis apie sveikatą.

Tvarkymo teisinis pagrindas

Vykdant teisines prievoles, kylančias iš Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų.

Specialių kategorijų asmens duomenų tvarkymo sąlygas numato Reglamento 9 str., Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymas ir jį įgyvendinantys teisės aktai.

Tvarkymo terminas

1 metai nuo farmacinės paslaugos suteikimo dienos.

Jūsų asmens duomenis, surinktus farmacinės paslaugos suteikimo tikslais, Bendrovė laikys ir tvarkys tik tiek ir tik tokia apimtimi, kad galėtų įrodyti, kaip to reikalauja teisės aktai, jog prieš įgyvendinant konkretų užsakymą Jums buvo suteikta farmacinė paslauga.

III. KOKIUS DUOMENIS TVARKOME TEIKDAMI TIESIOGINĖS RINKODAROS PASIŪLYMUS?

Jeigu pildydami EUROVAISTINĖS kortelės anketą, Jūs sutikote gauti EUROVAISTINĖS tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, UAB EUROVAISTINĖ valdys Jūsų asmens duomenis, teikdama Jums pasiūlymus ir informaciją, pvz., naujienlaiškius, informaciją apie EUROVAISTINĖS lojalumo programos ar EUROVAISTINĖS internete, taip pat mūsų partnerių teikiamus pasiūlymus, nuolaidas, akcijas, išpardavimus, ar paklausimus apie teikiamų paslaugų ir produktų kokybės įvertinimą, informaciją apie vaistinių darbo laiko pasikeitimus ir kt.

Jeigu registruodamiesi EUROVAISTINĖJE internete, pirkdami be registracijos EUROVAISTINĖJE internete, Jūs sutikote gauti EUROVAISTINĖS tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, Jūsų asmens duomenis aukščiau nurodytais būdais valdys ir bendras duomenų valdytojas, AZETA VAISTINĖ, UAB.

Savo sutikimus dėl tiesioginės rinkodaros galite išreikšti pildydami EUROVAISTINĖS kortelės anketą, savo EUROVAISTINĖS internete paskyroje, pirkdami be registracijos EUROVAISTINĖJE internete. Taip pat galite atskirai užsisakyti naujienlaiškį EUROVAISTINĖJE internete, pateikę savo el. paštą.

Atkreipiame dėmesį, kad, jei esate tiek EUROVAISTINĖS tinklo, tiek EUROVAISTINĖS internete klientas, Jus kaip vieną asmenį identifikuosime (laikysime) tik tuo atveju, jeigu savo EUROVAISTINĖS internete paskyroje būsite pateikę EUROVAISTINĖS kortelės numerį bei savo EUROVAISTINĖS internete paskyroje ir EUROVAISTINĖS kortelės anketoje esate nurodęs tokį patį telefono numerį arba el. pašto adresą. Tik tokiu atveju Jūsų vėliausiai išreikštas pasirinkimas dėl tiesioginės rinkodaros bus matomas tiek EUROVAISTINĖS tinkle, tiek EUROVAISTINĖJE internete. Priešingu atveju, tiesioginės rinkodaros pasirinkimas bus matomas tik tame kanale, kuriame jį pateikėte.

Taip pat gali būti, kad kartais dėl techninių priežasčių ar žmogiškųjų klaidų mūsų duomenų bazėse tinkamai neatsispindės Jūsų vėliausias pasirinkimas ir dėl šių priežasčių mes jo neįgyvendinsime. Atsiprašome už šį nepatogumą ir prašome mus informuoti apie tokią situaciją, kad galėtume ją kuo greičiau ištaisyti ir identifikuoti klaidą. Mes dėsime pastangas, kad tokių situacijų būtų kuo mažiau.

Pasiūlymus ir informaciją teikiame Jūsų EUROVAISTINĖS internete paskyroje (žr. Pranešimo 2.2 dalį), taip pat Jūsų pasirinktais būdais: el. paštu, SMS žinutėmis ar kitais Jūsų nurodytais būdais.

Kai dalyvaujate akcijose, žaidimuose, apie prizo laimėjimą mes Jus informuosime asmeniniu pranešimu mūsų turimais Jūsų suteiktais kontaktais. Jeigu žaidimo organizavimo, laimėtojo paskelbimo ar prizo perdavimo tikslu mums bus reikalingi papildomi Jūsų asmens duomenys arba mes norėsime perduoti Jūsų duomenis trečiajam asmeniui (pvz.: žaidimą organizuojančiam tiekėjui), mes būtinai su Jumis iš anksto susisieksime ir visus tokius veiksmus suderinsime su Jumis.

Jeigu EUROVAISTINĖS kortelės anketoje Jūs išreiškėte pageidavimą gauti pasiūlymus visai šeimai, nurodydami vaikų gimimo metus, Jūsų nurodytais kanalais ir paskyroje teiksime pasiūlymus ir informaciją apie vaikams skirtas prekes.

3.1. Bendrųjų tiesioginės rinkodaros pasiūlymų teikimas

Tiesioginės rinkodaros pasiūlymų teikimo tikslu tvarkomi duomenys:

Duomenys

Jūsų EUROVAISTINĖS kortelės numeris (jei esate įsigiję), Jūsų vardas (jei tvarkome), el. pašto adresas (jei tvarkome), telefono numeris (jei tvarkome).

Tvarkymo teisinis pagrindas

Jūsų sutikimas gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus.

Tvarkymo terminas

Kol neatšaukiate savo sutikimo gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus. Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

Jūs galite bet kuriuo metu nesutikti gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymų, bet kada jų atsisakyti arba keisti Jūsų pasirinktus pranešimų gavimo būdus (kanalus).

Jums nesutikus gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymų, Jūs savo EUROVAISTINĖS internete paskyroje vis tiek turėsite galimybę matyti informaciją apie vykstančias akcijas, nuolaidas ir naujienas, taip pat pasiūlymus ir akcijas (plačiau žr. Pranešimo 2.2 dalį).

3.2. Asmeninių pasiūlymų teikimas ir automatizuotas sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą

Jeigu pildydami EUROVAISTINĖS kortelės anketą, registruodamiesi EUROVAISTINĖJE internete, pirkdami be registracijos EUROVAISTINĖJE internete, Jūs išreiškėte sutikimą gauti asmeninius pasiūlymus bei būti profiliuojami šiuo tikslu, siekdami kuo geriau Jus pažinti, analizuosime ir naudosime Jūsų registracijos ir pirkimo duomenų istoriją. Atkreipiame dėmesį, kad teikdami asmeninius pasiūlymus, tvarkysime Jūsų pirkinių istorijos duomenis, kurie gali būti apie Jūsų sveikatą.

Asmeninių pasiūlymų teikimo tikslu tvarkomi asmens duomenys

Duomenys

Jūsų EUROVAISTINĖS kortelės numeris, Jūsų vardas, pavardė, gimimo data, lytis, gyvenamoji vietovė, el. pašto adresas ir (ar) telefono numeris, informacija apie tai, kad turite vaikų, kiek vaikų turite, jų gimimo metai (jei taikoma), pirkimų duomenys (įskaitant vaistinę (įskaitant elektroninę parduotuvę EUROVAISTINĖ internete), pirkimo datą ir laiką, prekių pavadinimus (įskaitant vaistinių preparatų), kiekius, bendrą pirkinių kainą, perkamiausių prekių kategorijas, prekių ženklus, apsipirkimo dažnius, vidutines užsakymo sumas ir panašią išvestinę, mūsų sugeneruojamą, informaciją, remiantis pirkimų istorijos duomenimis), Jums pateiktų asmeninių pasiūlymų istorija ir informacija apie pasinaudojimą jais.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Jūsų sutikimas, kad Jūsų asmens ir pirkimo istorijos duomenys (pirktos prekės, jų kainos, pirkimo vieta ir pan.) būtų profiliuojami teikiant Jums asmeninius pasiūlymus.

Duomenų tvarkymo terminas

Kol neatšaukiate savo sutikimo gauti asmeninius pasiūlymus. Jūsų suteiktą sutikimą mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų.

Jums sutikus, kad Jūsų duomenys būtų profiliuojami teikiant Jums asmeninius pasiūlymus, mes įgyjame galimybę Jus pažinti, pritaikyti pasiūlymus pagal Jūsų poreikius ir teikti kitus specialiai Jums skirtus privalumus. Šiems tikslams mes naudojame automatizuotą duomenų analizę ir sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą. Mes grupuojame ir analizuojame Jūsų registracijos ir (arba) pirkimo duomenis bei, atsižvelgdami į Jūsų apsipirkimo įpročius ir (arba) kitus požymius (pvz.: lytį, gyvenamąją vietovę, konkrečias pirkimo operacijas ar kt.), teikiame Jums aktualius, įdomius ir naudingus mūsų ir mūsų partnerių pasiūlymus bei kitą informaciją.

Pavyzdžiui, atsižvelgiant į Jūsų gimimo datą, mes galime pateikti Jums asmeninius pasiūlymus Jūsų gimtadienio proga. Uždarius vaistinę, kurioje Jūs dažniausiai lankydavotės, galime suteikti Jums įprastas naudas kitose, Jums artimiausiose EUROVAISTINĖS vaistinėse. Atsižvelgdami į Jūsų pirkimo istoriją ir pirkimo įpročius, mes galime suteikti nuolaidas Jūsų mėgstamų kategorijų prekėms, informuoti Jus apie asortimento naujienas ir kt.

Mes galime Jūsų pirkimo operacijas automatiškai įtraukti į mūsų ar mūsų tiekėjų, partnerių organizuojamus žaidimus, loterijas ar akcijas, kuriuose Jūs galite laimėti specialių prizų ar gauti kitokių naudų. Tokiais atvejais mes Jūsų duomenis naudosime siekdami organizuoti ir vykdyti žaidimus ir loterijas, t. y., Jus įtraukti į žaidimus, loterijas, nustatyti laimėtoją, įteikti prizus ir pan., atsižvelgiant į konkretaus žaidimo ar loterijos taisykles. Tačiau, bet kokiu atveju, Jūsų duomenų tvarkymo veiksmus atliksime mes. Kai dalyvaujate akcijose, žaidimuose, apie prizo laimėjimą mes Jus informuosime asmeniniu pranešimu Jūsų pateiktais kontaktais.

Jeigu EUROVAITINĖS kortelės anketoje Jūs išreiškėte pageidavimą gauti mūsų pasiūlymus visai šeimai nurodydami vaikų gimimo metus, mes Jūsų nurodytais kanalais ir paskyroje teiksime pritaikytus pasiūlymus ir informaciją apie vaikams skirtas prekes.

Svarbu pažymėti, kad mūsų atliekami veiksmai neturi Jums jokio teisinio ar panašaus reikšmingo poveikio.

Asmeninius pasiūlymus mes teikiame paskyroje ir Jūsų pasirinktais būdais: el. paštu, SMS žinutėmis ar kitais Jūsų pasirinktais būdais.

Jei nenorite, kad Jūsų duomenys būtų profiliuojami Jums teikiant asmeninius pasiūlymus, Jūs galite nesuteikti mums tokio sutikimo arba bet kada jį atšaukti.

IV.  KOKIUS DUOMENIS TVARKOME STATISTIKAI, RINKOS TYRIMAMS?

Bendri valdytojai nuolat deda visas pastangas, kad vaistinės, asortimentas, taikomos akcijos ir nuolaidos kuo labiau atitiktų pirkėjų poreikius.

Siekdami užtikrinti tinkamus ir teisingus sprendimus veiklos vystymui, mes analizuojame mūsų pasiūlymų, nuolaidų, kitų privalumų bei siūlomo asortimento aktualumą pirkėjams, jų poreikių tenkinimą, pirkėjų elgesį EUROVAISTINĖJE internete ir dalyvaujant EUROVAISTINĖS lojalumo programoje.

Statistikos, rinkos tyrimų tikslu tvarkomi duomenys

Duomenys

Gimimo metai, lytis, gyvenamoji vietovė/miestas, pirkimo istorijos duomenys EUROVAISTINĖJE internete (žr. Pranešimo 2.2 dalį) ir apsiperkant su EUROVAISTINĖS kortele (žr. Pranešimo 1.2 dalį).

Tvarkymo teisinis pagrindas

Teisėtas mūsų interesas analizuoti duomenis ir rengti verslui reikalingas ataskaitas, siekiant vertinti mūsų veiklą bei kurti vertę tiek Jums, kaip klientui, tiek mūsų verslui.

Tvarkymo terminas

3 (treji) metai.

Atlikdami statistinių duomenų, rinkos tyrimus bei formuodami mūsų verslui reikalingas ataskaitas, mes naudojame automatizuotą duomenų analizę. Analizės tikslais mes netvarkome Jus individualizuojančios informacijos. Duomenų analizė statistikos, rinkos tyrimų tikslu leidžia mums priimti svarbius verslo sprendimus, tokius kaip mūsų pirkėjų poreikius atitinkančio asortimento formavimas, kainodara, prekių išdėstymas, vaistinių plėtra, atsižvelgiant į mūsų pirkėjų gyvenamąją vietovę ir pan.

Mūsų vertinimu, duomenų analizės veiksmai neturi Jums jokio teisinio ar panašaus reikšmingo poveikio.

V. KOKIUS DUOMENIS TVARKOME NAGRINĖDAMI JŪSŲ UŽKLAUSAS?

Per savo paskyrą, gyvai susirašinėdami su konsultantais interneto svetainėje https://www.eurovaistine.lt/, ar kitais būdais, pavyzdžiui, telefonu, el. paštu, fizinėse EUROVAISTINĖS vaistinėse pateikdami mums užklausas, skundus, prašymus ar atsiliepimus (toliau – Užklausa) kartu pateikiate Valdytojui ar Bendriems valdytojams (žr. I skyrių) ir Užklausoje esančius asmens duomenis.

Asmens duomenis, kuriuos pateikiate teikdami Užklausą, mes naudojame tik tam, kad galėtume tinkamai ir objektyviai išnagrinėti Jūsų Užklausą, suteikti Jums reikiamą informaciją, atsakyti į Jūsų klausimus, prašymus ar reikalavimus. Užklausos duomenys taip pat gali būti naudojami siekiant apginti mūsų teisinius interesus (ginčo su mūsų klientais atveju ar pan.). Užklausos duomenis mes taip pat galime analizuoti siekdami gerinti mūsų veiklos ir Jums teikiamų paslaugų kokybę, atsižvelgiant į Jūsų nuomonę bei pasiūlymus.

Prašome laikytis bent šių minimalių savo asmeninės informacijos apsaugos reikalavimų Užklausų metu: nenurodyti asmens kodo, asmens duomenis nurodyti tik minimaliai.

Užklausų duomenys

Duomenys

Jūsų pateikta Jus identifikuojanti informacija: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, gimimo data ar kita informacija, kurią Jūs pateiksite.

Jūsų pateiktos Užklausos turinys.

Kiti su Užklausa pateikiami dokumentai ir (ar) duomenys: pvz., pirkimo kvito duomenys, nuotraukos, duomenys, susiję su Jūsų sveikata ar vartojamais produktais, jeigu juos pateiksite ir pan.

Tvarkymo teisinis pagrindas

Jūsų sutikimas, kurį pateikiate mums teikdami Užklausas.

Specialių kategorijų asmens duomenų tvarkymo sąlygas numato Reglamento 9 str.

Tvarkymo terminas

1 (vieneri) metai nuo Užklausos išsprendimo dienos.

Užklausos telefonu (Infolinija) ir susijusių duomenų tvarkymas

Jums paskambinus į EUROVAISTINĖS infoliniją, siekdami išnagrinėti Jūsų klausimą, suteikti informaciją ir užtikrinti paslaugų kokybę, pokalbį įrašysime ir tvarkysime pokalbio metu Jūsų pateikus duomenis, tarp kurių gali būti ir duomenų apie Jūsų pirkimo istoriją (vaistiniai preparatai, kt.), sveikatą ir pan.

Jei pokalbio metu pateiksite asmens duomenų, pavyzdžiui savo vardą, pavardę, adresą, telefono numerį ar kitų duomenų, mes juos naudosime tam, kad galėtume išnagrinėti Jūsų klausimą, suteikti Jums reikiamą informaciją, atsakyti į Jūsų klausimus, išspręsti Jūsų prašymus ar reikalavimus. Jūsų nuomonę bei pasiūlymus mes taip pat galime analizuoti siekdami gerinti mūsų veiklos ir Jums teikiamų paslaugų kokybę. Tokiu atveju teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas – mūsų interesas vertinti savo klientų atsiliepimus, gerinti teikiamų paslaugų kokybę.

Prašome laikytis bent šių minimalių savo asmeninės informacijos apsaugos reikalavimų pokalbio metu: nenurodyti asmens kodo, sveikatos ar kitų specialių (jautrių) duomenų, o likusius asmens duomenis nurodyti tik minimaliai.

Jeigu siekiant išnagrinėti Jūsų užklausą mums reikia surinkti papildomą informaciją ar atlikti tyrimą, mes Jūsų užklausos duomenis galime susieti su mūsų turimais kitais Jūsų duomenimis, pavyzdžiui, kasos operacijų duomenimis, Jūsų EUROVAISTINĖS kortelės naudojimo istorija ir kita.

VI. KOKIUS DUOMENIS TVARKOME DARBUOTOJŲ ATRANKAI?

6.1.  Administracijos ir kitų darbuotojų atranka

Pažymime, kad Jūsų asmens duomenų valdytojas yra įmonė, į kurią Jūs kandidatuojate. Taigi ši Pranešimo dalis aprašo,  kaip Jūsų duomenis tvarko konkreti, su mumis susijusi įmonė, į kurią kandidatuojate. Mūsų susijusių įmonių sąrašą galite rasti čia.

Administracijos ir kitų darbuotojų atrankos tikslu renkami duomenys

Duomenys

Pozicija, į kurią kandidatuojama, vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas,  miestas, kuriame norėtumėte dirbti, darbo užmokesčio lūkestis, pokalbio data, gauto sutikimo dėl tolimesnio duomenų tvarkymo data ir kita informacija, kurią Jūs pateiksite kartu su savo CV, motyvaciniu laišku bei kita informacija, kurią mes galime susirinkti iš Jūsų buvusių darboviečių, profesinių portalų.

Tvarkymo teisinis pagrindas

Jūsų sutikimas, kurį išreiškiate dalyvaudami mūsų atrankose.

Mūsų teisėtas interesas, siekiant patikrinti Jūsų pateiktą informaciją, taip pat tvarkyti duomenis esant   pareikštoms pretenzijoms ar reikalavimams.

Tvarkymo terminas

Iki 3 (trijų) mėnesių po atrankos pabaigos.

Gavus Jūsų atskirą sutikimą – 2 (dvejus) metus nuo sutikimo gavimo dienos.

Pažymime, kad, siekdami įvertinti Jūsų kandidatūrą, rekomendacijų galime kreiptis į Jūsų nurodytus buvusius darbdavius ir pasiteirauti informacijos apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes. Tokios informacijos iš Jūsų esamo darbdavio galime teirautis tik gavę Jūsų atskirą sutikimą. Taip pat pažymime, kad mes galime patikrinti Jūsų pačių viešai profesiniais tikslais paskelbtus duomenis (pvz., LinkedIn ar panašiuose profesiniuose socialiniuose tinkluose, portaluose).

Jeigu apsvarsčius Jūsų kandidatūrą mes pasirinksime labiau mūsų keliamus reikalavimus atitinkantį kandidatą, mes galime paprašyti Jūsų atskiro sutikimo tam, kad atrankos metu gautus Jūsų asmens duomenis išsaugotume ir naudotume juos kitų personalo atrankų vykdymo tikslu bei dėl to su Jumis susisiektume. Davę tokį sutikimą, turite teisę bet kada jį atšaukti, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Jei šia teise pasinaudosite, mes nedelsdami imsimės veiksmų, kad Jūsų asmens duomenis sunaikintume.

Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad, kai Jūs atsiunčiate savo CV, motyvacinį laišką ar kitus asmeninius duomenis mūsų bendruoju elektroniniu paštu mums nepaskelbus atrankos, pateikdami savo duomenis, sutinkate, kad personalo atrankos tikslais juos perduotume mūsų įmonių grupės bendrovėms.

6.2. Farmacijos specialistų atranka

Stipri farmacininkų komanda UAB EUROVAISTINĖ (toliau – Bendrovei) yra kertinė vertybė ir nuolatinė siekiamybė, todėl Bendrovė teisėto intereso ir (ar) sutikimo pagrindu saugo kompetentingų ir perspektyvių asmenų kontaktinius duomenis ir informaciją apie jų kvalifikaciją, kad galėtų prireikus jiems pasiūlyti naujas karjeros galimybes Bendrovėje ir jos įmonėse.

Farmacijos specialistų atrankos tikslu tvarkomi duomenys

Duomenys

Pozicija, į kurią kandidatuojama, vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, miestas, kuriame norėtumėte dirbti, darbo užmokesčio lūkestis, pokalbio data, gauto sutikimo dėl tolimesnio duomenų tvarkymo data ir kita informacija, kurią Jūs pateiksite arba kurią susirinksime iš viešai prieinamų teisėtų šaltinių.

Tvarkymo teisinis pagrindas

Jūsų sutikimas, kurį išreiškiate pateikdami savo duomenis.

Mūsų teisėtas interesas patikrinti / užtikrinti turimos informacijos aktualumą.

Tvarkymo terminas

2 (dveji) metai nuo duomenų surinkimo.

Bendrovei manant, kad kandidatūra gali būti tinkama ieškomoms pozicijoms grupės įmonėse, šie duomenys gali būti perduoti bet kuriai iš mūsų įmonių grupės bendrovių.

Jūs galite bet kada atšaukti savo sutikimą/paprieštarauti tokiam duomenų tvarkymui, atsiųsdami elektroninį pranešimą el. paštu info@eurovaistine.lt arba kreipdamiesi į mūsų duomenų apsaugos pareigūną el. paštu dpo@ev.lt.

    VII. KOKIUS DUOMENIS TVARKOME JUMS LANKANTIS INTERNETO SVETAINĖJE?

Tuo atveju, kai lankotės mūsų interneto svetainėje, Bendri valdytojai gali tvarkyti lankytojo IP adresą, tinklo ir vietos duomenis, kai lankytojas juos suteikia. Duomenys yra renkami slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba lankytojų sutikimo pagrindu.

Daugiau informacijos apie mūsų svetainėje naudojamus slapukus rasite mūsų Slapukų politikoje.

VIII. KOKIUS DUOMENIS TVARKOME APIE AKCININKUS, VALDYMO ORGANŲ NARIUS, VERSLO PARTNERIUS, TIEKĖJUS, KITUS TREČIUOSIUS ASMENIS?

Mes savo veikloje siekdami vykdyti Mums taikytinas teisines prievoles tvarkome savo akcininkų, jų atstovų, Mūsų valdymo organų narių ir tikrųjų (galutinių) naudos gavėjų asmens duomenis. Šie duomenys gaunami tik iš teisėtų šaltinių (įskaitant viešuosius registrus, tokius kaip Gyventojų registras, Juridinių asmenų registras, vertybinių popierių registras ar kt.) ir naudojami tik vykdant Mums taikomas teisines pareigas, susijusias su nurodytų asmenų duomenų registravimu ir tvarkymu, akcininkų, valdymo organų narių teisių įgyvendinimu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos teisės aktų reikalavimų vykdymu, finansinės apskaitos ir mokestinių prievolių, o taip pat kitų mums taikomų prievolių ir pareigų įvykdymu.

Mes taip pat teisėto intereso pagrindu tvarkome kitų kategorijų duomenų subjektų (pavyzdžiui, klientų, verslo partnerių, potencialių verslo partnerių, tiekėjų, kitų sandorio šalių, taip pat jų darbuotojų ir agentų ar kitų teisėtų atstovų, kitų trečiųjų asmenų) asmens duomenis, kuriuos, be kita ko, gauname tiesiogiai iš šių duomenų subjektų, jų atstovų ar kitų teisėtų šaltinių (įskaitant viešuosius registrus, tokius kaip Juridinių asmenų registras, Nekilnojamojo turto registras ar kt.). Šie duomenys renkami ir tvarkomi šiais tikslais ir juos atitinkančiais pagrindais:

  1. minėtiems asmenims su mumis užmezgant ar Mums siekiant užmegzti, taip pat palaikant ir plėtojant verslo, profesinius ar kitus teisėtus santykius;
  2. sudarant, vykdant, administruojant sandorius, sutartis ir susitarimus;
  3. plėtojant ir užtikrinant mūsų ir su mumis susijusių grupės įmonių teisėtus interesus;
  4. Mums ginantis nuo jai pareikštų ieškinių, reikalavimų, pretenzijų;
  5. Mums vykdant jai taikomas prievoles ir įpareigojimus pagal galiojančius teisės aktus.

Mes šiuos duomenis saugome ne ilgiau nei tiek, kiek reikia tikslams, kuriems jie tvarkomi, pasiekti, taip pat vadovaudamiesi tokio pobūdžio duomenų saugojimo reikalavimais, nustatytais teisės aktuose, senaties laikotarpiais teisiniams reikalavimams pareikšti ar apginti, o jei tokie būtų pareikšti – tiek, kiek reikia šiuo tikslu.

IX.  KOKIUS DUOMENIS TVARKOME JUMS DALYVAUNANT ŽAIDIMUOSE, AKCIJOSE, KONKURSUOSE?

Jūsų asmens duomenis tvarkome siekdami administruoti mūsų arba mūsų tiekėjų, partnerių organizuojamus ir vykdomus žaidimus, akcijas ir (arba) konkursus, jeigu Jūs pareiškėte norą juose dalyvauti. Jūsų asmens duomenis tvarkome tam, kad galėtume nustatyti bei paskelbti laimėtoją ir įteikdami prizus, laimėjimus, Jus identifikuoti.

Jei norite dalyvauti žaidime ir (arba) konkurse, Jūs turite mums pateikti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, el. paštą, telefono Nr., kitus žaidimo / akcijos / konkurso taisyklėse nurodytus duomenis). Jei nepateiksite duomenų, dalyvauti žaidime ir (arba) konkurse negalėsite. Tuo atveju, jei laimėsite, mes negalėsime jums įteikti prizo. Įteikiant prizą, bus patikrinama Jūsų tapatybė. Teisės aktų nustatytais atvejais mes privalėsime apie prizą informuoti kompetentingas institucijas (pvz., mokesčių inspekciją).

X. AR STEBIME VAIZDĄ?

Siekiant užtikrinti darbuotojų ir kitų asmenų turto, sveikatos ir gyvybės apsaugą, taip pat tam tikrais atvejais siekiant apginti teisinius reikalavimus EUROVAISTINĖ vaistinėse, biuro patalpose ir teritorijose (pvz. prie įėjimų į vaistines), vykdo vaizdo stebėjimą.

Vaizdo stebėjimo duomenys

Duomenys

Jūsų atvaizdas bei visi kiti Jūsų asmens duomenys ir Jūsų veiksmai vaizdo stebėjimo kamerų aprėpties zonoje.

Tvarkymo teisinis pagrindas

Teisėtas interesas, siekiant užtikrinti bendrovės, darbuotojų ir kitų asmenų turto, sveikatos ir gyvybės apsaugą.

Būtinybė tvarkyti duomenis, kad būtų įvykdyta mums taikoma teisinė prievolė, siekiant pareikšti, apginti arba vykdyti teisinius reikalavimus.

Tvarkymo terminas

Duomenys gali būti saugomi skirtingus laikotarpius, priklausomai nuo vaizdo kameros įrengimo vietos ir naudojamos technikos, bet ne ilgiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo užfiksavimo dienos.

Mūsų naudojamos vaizdo stebėjimo sistemos nenaudoja veido atpažinimo ir (ar) analizės technologijų, jomis užfiksuoti vaizdo duomenys nėra grupuojami ar profiliuojami pagal konkretų duomenų subjektą (asmenį).

Mes nesiekiame nustatyti Jūsų asmens tapatybės, jei tai nėra būtina apibrėžtam tikslui pasiekti. Jei Jūs pareikštumėte, kad norite pasinaudoti šiame Pranešime nurodytomis savo teisėmis (žr. XVI skyrių), kartu su prašymu pateikite mums papildomą informaciją, kad mes galėtume nustatyti Jūsų tapatybę ir Jus atpažinti vaizdo stebėjimo kamerų įrašuose.

Apie vykdomą vaizdo stebėjimą lankytojai informuojami informaciniais ženklais su vaizdo kameros simboliu ir duomenų valdytojo rekvizitais, kurie pateikiami prieš patenkant į stebimą teritoriją ir (ar) patalpą.

 XI. KOKIUS DUOMENIS TVARKOME JUMS PERKANT RECEPTINIUS VAISTUS IR KITUS PREPARATUS?

Jums įsigyjant vaistinių preparatų, kurie išduodami su receptu, įskaitant elektroninį receptą, vaistinėje, tvarkysime žemiau nurodytus duomenis. Jums užsisakant vaistinius preparatus ar kitus produktus vaistinėje, tvarkysime tuos duomenis, kuriuos pateiksite užsakymų vykdymui ir kuriuos tvarkyti įpareigoja teisės aktai.

Asmens duomenys

Duomenys

Recepto turinys, vaistinio preparato pavadinimas, sveikatos priežiūros įstaiga, išrašiusio receptą gydytojo vardas ir pavardė, paciento vardas ir pavardė, telefonas, adresas, vaisto užsakymo ir (arba) išdavimo datos ir kiti duomenys, nurodyti receptuose, ar kuriuos tvarkyti įpareigoja teisės aktai.

Tvarkymo teisinis pagrindas

Jūsų sutikimas, išreiškiamas pateikiant mums informaciją su užsakymu ar perkant prekes.

Būtinybė tvarkyti duomenis siekiant valdyti sveikatos priežiūros sistemas ir paslaugas, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus. 

Būtinybė tvarkyti duomenis, kad būtų įvykdyta mums taikoma teisinė prievolė, siekiant pareikšti, apginti arba vykdyti teisinius reikalavimus.

Teisės aktų įpareigojimas tvarkyti duomenis, įskaitant duomenis apie sveikatą.

Tvarkymo terminas

Duomenys tvarkomi tiek laiko, kiek nustatyta taikomuose teisės aktuose.

XII. KOKIUS DUOMENIS TVARKOME KITAIS TIKSLAIS?

Mes taip pat galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis teikdami Jums kitas paslaugas, pvz., priimdami ir vykdydami Jūsų išankstinius užsakymus, vykdydami mūsų parduodamų prekių garantinius įsipareigojimus, išrašydami sąskaitas ir (ar) kitus apskaitos dokumentus už prekes ir (ar) paslaugas. Paprastai tokių asmens duomenų tvarkymas yra vykdomas prekių ir (ar) paslaugų vartojimo sutarties pagrindu, Jūsų sutikimo pagrindu arba vykdant teisės aktuose mums nustatytas prievoles.

Mes galime tvarkyti asmens duomenis ir kitais tikslais, jei tam esame gavę Jūsų (duomenų subjekto) sutikimą arba kai asmens duomenų tvarkymas yra pagrįstas kitais teisės aktuose numatytais teisėto tvarkymo kriterijais.

XIII. IŠ KUR GAUNAME DUOMENIS APIE JUS?

Beveik visus Jūsų asmens duomenis mes gauname iš Jūsų: Jums pildant registracijos anketas, kuriant paskyrą, naudojantis EUROVAISTINĖS kortele, perkant EUROVAISTINĖJE internete, pateikiant savo CV, atsiunčiant Užklausą ir pan.

Mes taip pat galime tvarkyti Jūsų duomenis, kuriuos mums pateikia EUROVAISTINĖS internete klientai, pvz., tais atvejais, jeigu nori Jums padovanoti EUROVAISTINĖS internete prekes ar nurodyti Jūsų adresą kaip prekės pristatymo vietą.

EUROVAISTINĖS lojalumo programos naudų administravimo tikslais iš EUROVAISTINĖS lojalumo programos partnerių mes galime gauti informaciją apie Jūsų pasinaudojimą EUROVAISTINĖS kortele, nurodytą Pranešimo 1.2. dalyje. Mums ši informacija yra būtina tam, kad mes galėtume tinkamai administruoti EUROVAISTINĖS lojalumo programą, jos teikiamas nuolaidas ir kitus privalumus.

Esamų  EUROVAISTINĖS lojalumo programos partnerių sąrašą galite rasti čia.

Taip pat šiame Pranešime nurodytais tikslais mes galime rinkti Jūsų duomenis iš teisėtų šaltinių – viešųjų registrų ir valstybinių informacinių sistemų, sutarties šalių ir kontrahentų (pvz., duomenys apie sutarties šalies atstovus, darbuotojus, kt.), įdarbinimo paslaugų teikėjų, viešų profesinių socialinių tinklų, viešų duomenų bazių, trečiųjų asmenų, kitų teisėtų šaltinių.

XIV. KAM PERDUODAME JŪSŲ DUOMENIS?

Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti duomenų gavėjams, kurie padeda mums vykdyti ir administruoti EUROVAISTINĖS lojalumo programą, teikti EUROVAISTINĖS internete paslaugas ir privalumus, konsultuoja ir padeda vystyti elektroninės parduotuvės funkcionalumus, atlikti tiesioginę rinkodarą – bet kuriai iš mūsų įmonių grupės bendrovių.

Tokiais gavėjais taip pat gali būti duomenų bazių, programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, ryšio, duomenų centrų, prieglobos (angl. hosting) ir debesijos paslaugų teikėjai, reklamos (įskaitant internetinės reklamos), tiesioginės rinkodaros, pranešimų išsiuntimo, administravimo paslaugų teikėjai, skambučių centro paslaugų teikėjai, statistikos, rinkos tyrimų ar verslo analitikos, kitų paslaugų teikėjai ir pan. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina jų paslaugų teikimui. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims.

Siekdami administruoti EUROVAISTINĖS lojalumo programos naudas, Jūsų EUROVAISTINĖS kortelės duomenimis (EUROVAISTINĖS kortelės numeriu, informacija, kad ji aktyvi) mes taip pat galime keistis su EUROVAISTINĖS lojalumo programos partneriais. Toks informacijos perdavimas EUROVAISTINĖS lojalumo programos partneriams yra būtinas tam, kad mes galėtume tinkamai administruoti EUROVAISTINĖS lojalumo programą, jos teikiamas nuolaidas ir kitus privalumus.

Esamų EUROVAISTINĖS lojalumo programos partnerių sąrašą galite rasti: https://www.apie-eurovaistine.lt/lojalumo-programa/lojalumo-programos-partneriai/.

Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios institucijoms arba teisėsaugos įstaigoms, teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

Mes taip pat naudojamės Facebook, Google, kitų internetinių reklamų teikėjų paslaugomis. Apie šių paslaugų teikėjų privatumo politiką, renkamus duomenis ir taikomas asmens duomenų apsaugos priemones galite perskaityti minėtų paslaugų teikėjų privatumo politikose. Daugiau informacijos apie tai, kaip veikia, taip pat informaciją apie tai, kaip galite nesutikti su tokių reklamų rodymu ar tokiu duomenų naudojimu, rasite minėtų paslaugų teikėjų pateikiamoje informacijoje – https://lt-lt.facebook.com/policies/ads#https://policies.google.com/technologies/ads.

XV. KOKIOSE JURISDIKCIJOSE MES TVARKOME JŪSŲ DUOMENIS?

Tam tikros elektroninėje parduotuvėje naudojamos programos (pvz., el. laiškų siuntimui skirta programa) gali būti sukurtos tiek Europos Ekonominėje Erdvėje (toliau – EEE), tiek ir už EEE ribų veikiančių subjektų, vadinasi, mums naudojantis jų funkcionalumu ir paslaugomis, atitinkamai ir Jūsų duomenys gali būti prieinami ir ne EEE subjektams.

Be to, tam tikri Jūsų apsilankymo svetinėje duomenys (IP adresas, slapukai, techninė Jūsų naudojamos naršyklės informacija, kita su naršyklės veikla ir naršymu svetainėje susijusi informacija) naršymo svetainėje statistikos, analizės ir susijusiais tikslais gali būti perduota ar padaryta prieinama tiek EEE, tiek ir už EEE ribų veikiantiems subjektams (pvz., mums naudojantis Google Analytics paslauga).

Primename, kad ne EEE valstybėse asmens duomenims gali būti taikoma mažesnė apsauga nei EEE, tačiau mes kruopščiai vertinsime sąlygas, kuriomis tokie Jūsų duomenys bus vėliau tvarkomi ir saugomi po perdavimo aukščiau minėtiems subjektams. Taip pat taikysime Reglamente numatytas apsaugos priemones, siekdami užtikrinti tokio perdavimo teisėtumą, pvz., standartinėmis duomenų apsaugos sąlygomis, patvirtintomis Europos Komisijos. Su detalesne informacija apie taikomas apsaugos priemones galite susipažinti kreipęsi el. paštu: dpo@ev.lt.

XVI.  KOKIOS JŪSŲ TEISĖS?

Duomenų apsaugos teisės aktai suteikia Jums daug teisių, kuriomis Jūs galite laisvai naudotis, o mes turime užtikrinti Jums tokią galimybę. Informaciją apie konkrečias Jūsų teises ir jų įgyvendinimo būdus mes pateikiame šiame Pranešime toliau, prašome atidžiai ją perskaityti.

16.1. Teisė susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis

Jūs turite teisę gauti mūsų patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, taip pat teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų gavėjų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinius, automatizuotą sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą, bei jo reikšmę ir pasekmes Jums.

Didžiąją dalį šios informacijos mes pateikiame Jums šiame Pranešime ir tikime, kad ji yra Jums naudinga.

Jeigu esate EUROVAISTINĖS paskyros naudotojas, Jūs galite bet kada savo EUROVAISTINĖS paskyroje susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis (pvz., patikrinti aktualią anketinę informaciją, Jūsų pateiktus sutikimus).

Jeigu šiame Pranešime ir EUROVAISTINĖS paskyroje pateikta informacija Jums nepakankama arba pageidaujate gauti pirkimo operacijų istoriją už ilgesnį nei 6 (šešių) mėnesių laikotarpį, Jūs visuomet galite kreiptis į mus šiame Pranešime nurodytais būdais.

16.2. Teisė ištaisyti asmens duomenis

Jeigu pasikeitė Jūsų mums pateikti duomenys arba Jūs manote, kad mūsų tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti.

Savo duomenų pakeitimus ar patikslinimus Jūs galite atlikti EUROVAISTINES paskyroje arba susisiekdami su mumis.

16.3. Teisė atšaukti sutikimą

Tais atvejais, kai Jūsų duomenis mes tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir Jūsų sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas.

Pavyzdžiui, Jūs galite bet kada atšaukti savo sutikimą gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, taip pat sutikimą dėl duomenų profiliavimo teikiant Jums asmeninius pasiūlymus.

Savo sutikimus Jūs galite koreguoti keisdami sutikimų nustatymus savo EUROVAISTINĖS paskyroje arba susisiekę su mumis.

Jums atšaukus sutikimą gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, taip pat sutikimą gauti asmeninius pasiūlymus ir būti profiliuojamu, jų siuntimą mes nutrauksime per 5 (penkias) darbo dienas.

Visgi, jeigu Jūs atšauksite sutikimą dalyvauti EUROVAISTINĖS lojalumo programoje, Jūs nebegalėsite dalyvauti EUROVAISTINĖS lojalumo programoje ir naudotis EUROVAISTINĖS kortele.

Bus laikoma, kad Jūsų sutikimas bus atšauktas šiais atvejais:

a)           Jūsų prašymu ištrynus arba nuasmeninus duomenis;

b)           Jums nebedalyvaujant EUROVAISTINĖS lojalumo programoje (papildomai žr. Pranešimo XVII skyrių);

c)           kitais atvejais Jūsų sutikimui netekus galios.

Nustojus galioti Jūsų sutikimui, jį atšaukus arba panaikinus, mes Jūsų sutikimo pagrindu tvarkytus duomenis sunaikiname arba patikimai nuasmeniname.

Bet kokiu atveju Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių, taip pat kitais teisės aktuose numatytais atvejais.

16.4. Teisė pateikti skundą

Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, mes visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus. Mes tikime, kad geranoriškomis pastangomis mums pavyks išsklaidyti visas Jūsų abejones, patenkinti prašymus ir ištaisyti mūsų padarytas klaidas, jeigu tokių bus.

Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas arba, Jūsų nuomone, mes nesiimsime pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuria Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (www.vdai.lrv.lt).

Prieš teikiant oficialų skundą, mes siūlome kreiptis į mus ir ginčą ar skundus išspręsti taikiai.

16.5. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu, kai tvarkymas pagrįstas teisėtais interesais

Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis mūsų teisėtais interesais.

16.6. Teisė ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam)

Esant tam tikroms duomenų apsaugos teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis. Norėdami pasinaudoti šia teise, prašome pateikti raštišką prašymą el. paštu: dpo@ev.lt mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.

Jums pateikus prašymą ištrinti Jūsų duomenis, susijusius su EUROVAISTINĖS kortele, ištrynus Jūsų duomenis, Jūs nebegalėsite dalyvauti EUROVAISTINĖS lojalumo programoje.

Jeigu Jūs pasirinkote EUROVAISTINĖJE internete ištrinti savo paskyrą ir jos duomenis, tada šį Jūsų prašymą įvykdysime kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau nei per terminą, nustatytą duomenų subjektų teisių įgyvendinimui, ištrindami duomenis arba juos patikimai nuasmenindami.

Svarbu atkreipti Jūsų dėmesį, kad pagal galiojančius teisės aktus ši Jūsų teisė nėra absoliuti. Tad kiekvienu atveju, gavę Jūsų prašymą, mes jį analizuosime ir pateiksime Jums atsakymą dėl galimybės ištrinti arba nuasmeninti Jūsų prašomus duomenis.

Svarbu pažymėti, kad Jūsų registracijos EUROVAISTINĖS lojalumo programoje duomenys be Jūsų atskiro prašymo bus ištrinti arba patikimai nuasmeninti, jeigu Jūs nutrauksite dalyvavimą EUROVAISTINĖS lojalumo  programoje.

16.7. Teisė apriboti duomenų tvarkymą

Esant tam tikroms duomenų apsaugos teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs ginčijate duomenų tikslumą, Jūs pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo mūsų teisėto intereso pagrindu ir kt.), Jūs taip pat turite teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą. Visgi, turime pažymėti, kad dėl duomenų tvarkymo apribojimo ir tokio apribojimo laikotarpiu mes galime neturėti galimybės užtikrinti Jums visų teikiamų patogumų ir privalumų.

Norėdami pasinaudoti šiame skirsnyje nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą el. paštu: dpo@ev.lt mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.

16.8. Teisė į duomenų perkeliamumą

Duomenis, kuriuos mes tvarkome pagal Jūsų sutikimą / sutartį su Jumis ir kurių tvarkymas atliekamas taikant automatizuotas priemones, Jūs turite teisę perkelti kitam duomenų valdytojui. Jūsų pageidaujamus perkelti duomenis mes Jums pateiksime įprastai mūsų sistemose naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, o Jums pageidaujant ir esant techninėms galimybėms, persiųsime duomenis tiesiogiai Jūsų nurodytam kitam duomenų valdytojui.

Norėdami pasinaudoti teise į duomenų perkeliamumą, prašome pateikti raštišką prašymą el. paštu: dpo@ev.lt mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.

16.9. Prašymų nagrinėjimo tvarka

Gavę Jūsų prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas Jūsų teises, privalėsime įsitikinti Jūsų tapatybe. Šiuo tikslu mes galime prašyti nurodyti aktualius registracijos duomenis (pvz., vardą, pavardę, gimimo datą, el. pašto adresą, tel. numerį) ir lyginsime, ar Jūsų nurodyti duomenys sutampa su atitinkamais mūsų turimais Jūsų duomenimis. Vykdydami šį patikrinimą, mes taip pat galime išsiųsti autentifikacinį pranešimą trumpąja žinute arba el. paštu, prašydami atlikti autorizacijos veiksmą. Jeigu patikrinimo procedūra bus nesėkminga, mes būsime priversti konstatuoti, kad Jūs nesate prašomų duomenų subjektas ir privalėsime atmesti Jūsų pateiktą prašymą.

Gavę Jūsų prašymą dėl bet kurios Jūsų teisės įgyvendinimo ir sėkmingai atlikę aukščiau nurodytą patikrinimo procedūrą, mes įsipareigojame nepagrįstai nedelsdami, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir patikrinimo procedūros užbaigimo, pateikti Jums informaciją apie veiksmus, kurių ėmėmės pagal Jūsų pateiktą prašymą. Atsižvelgdami į prašymo sudėtingumą, prigimtį ir prašomos pateikti informacijos apimtį ar Jūsų prašymų skaičių, mes galime šį laikotarpį pratęsti dar 2 (dviem) mėnesiams, apie tai Jus informuodami iki pirmojo mėnesio pabaigos ir nurodydami tokio pratęsimo priežastis.

Jeigu Jūsų prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, atsakymą mes Jums taip pat pateiksime elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai bus neįmanoma (pvz., dėl itin didelės informacijos apimties) arba tuomet, jei Jūs prašysite Jums atsakyti kitu būdu.

Mes atsisakysime tenkinti Jūsų prašymą motyvuotu atsakymu, kai bus nustatytos teisės aktuose nurodytos aplinkybės, apie tai raštu Jus informuodami.

16.10.     Kaip galite su mumis susisiekti?

Visais duomenų tvarkymo klausimais su mumis susisiekti galite šiais būdais:

a)           elektroniniu paštu info@eurovaistine.lt;

b)           skambindami į EUROVAISTINĖS Infoliniją nemokamu telefonu 8 800 50005 (darbo dienomis nuo 09:00 iki 18:00);

c)           skambindami į EUROVAISTINĖS internete Infoliniją 8 5 260 2200 (darbo dienomis nuo 09:00 iki 18:00);

d)           internetu www.eurovaistine.lt.

Už duomenų apsaugą atsakingo asmens (duomenų apsaugos pareigūno) kontaktiniai duomenys:

a)           el. pašto adresas – dpo@ev.lt;

b)           pašto korespondencijos adresas – Ozo g. 25, Vilnius, Lietuvos Respublika;

c)           laišką adresuokite taip: UAB EUROVAISTINĖ ir (arba) AZETA VAISTINĖ, UAB, Duomenų apsaugos pareigūnui.

Mūsų, kaip duomenų valdytojų, rekvizitai:

UAB EUROVAISTINĖ

Juridinio asmens kodas 124446859

Buveinės adresas: Ozo g. 25, Vilnius, Lietuvos Respublika

 

AZETA VAISTINĖ, UAB

Juridinio asmens kodas 305627643

Buveinės adresas: Ozo g. 25, Vilnius, Lietuvos Respublika

XVII. KIEK LAIKO SAUGOME ASMENS DUOMENIS?

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad jeigu EUROVAISTINĖS kortelės nenaudojote 3 (trejus) metus iš eilės, praėjus šiam laikui, Jūsų EUROVAISTINĖS kortelė bus blokuojama, Jūsų registracijos duomenis ir Jūsų pirkimo duomenis sunaikinsime arba negrįžtamai ir patikimai nuasmeninsime.  

Tais atvejais, kai duomenų saugojimo terminas yra nenurodytas šiame Pranešime, Jūsų duomenys yra saugomi ne ilgiau, negu tai būtina įgyvendinant tikslus (nurodytus šiame Privatumo pranešime), kuriais duomenys buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį nustato teisės aktai. Informuojame, kad Jūsų asmens duomenys rezervinėse, atsarginėse kopijose, kurios daromos siekiant užtikrinti informacijos saugumą, vientisumą, bus saugomi dar tam tikrą laiką po šiame Privatumo pranešime nurodyto saugojimo termino pabaigos ir po to ištrinami, t. y., „užrašomi“ kitais duomenimis.

Pasibaigus šiame Pranešime nustatytam Jūsų duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui, mes Jūsų duomenis sunaikiname ir/arba patikimai ir neatstatomai nuasmeniname, kaip įmanoma greičiau, per protingai ir pagrįstai tokiam veiksmui atlikti reikalingą laikotarpį.

Ilgesnis, negu nurodyta šiame Pranešime, Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik išimtiniais atvejais, kai:

  1. būtina, kad mes galėtume apsiginti nuo esamų ar gresiančių reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;
  2. esama įtarimų dėl neteisėtos veikos;
  3. esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

XVIII. PRANEŠIMO GALIOJIMAS IR PAKEITIMAI

Šis Pranešimas galioja nuo  2020 m. spalio 1 d. Jei pakeisime šį Pranešimą, paskelbsime jo atnaujintą ir galiojančią versiją interneto svetainėje www.apie-eurovaistine.lt, prireikus informuosime apie pakeitimus kitais būdais.